Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1936. október 29

IW1BL! in" • m. SZ&MVEïêl HíVATáL j Tárgy; A M A < ; VA Ii 0 K SZ Y < il V(i. IH'1'V . j EYANG. KER. EGYETEMES EGYHÁZ 1936. EVI OKTÖIiER Hö 29. NAPJÁN, BUDAPESTEN MEGTARTOTT RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE A közgyűlés D. Báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő és D. Geduly Henrik a tiszai egyházkerület püspöke, mint hivatalára nézve legidősebb püspök elnöksége alatt tartatott meg. A közgyűlésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : Báró Feilitzsch Berthold az egyetemes gyám­intézet világi elnöke, Dr. Szelényi Aladár egyetemes világi főjegyző, Vitéz Dr. Pétery Aladár egyet, világi aljegyző, Dr. Konkoly Elemér egyet, világi aljegyző, Dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, Kesztler László egyetemes ellenőr, Dr. Scholtz Oszkár egyetemes levéltáros, Dr. Karner Károly a theol. fakultás dékánja, Ziermann Lajos az egyet, gyámintézet egyházi elnöke, Zongor Béla egyet, egyházi főjegyző, Kuthy Dezső egyet, egyházi aljegyző. Az egyetemes törvényszék bírái Dr. Mészáros Gyula, Dr. Streicher Andor, Laszkáry Gyula, Mihalovics Samu, Kovács Andor, Duszik Lajos, Németh Károly, Sárkány Béla, Dr. Dómján Elek, Dr. Mikler Károly, Dr. Zsedényi Béla, Németh Samu, Dr. Koch István. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Dr. Mesterházy Ernő a dunántúli egyház­kerület felügyelője, z'.. . Dr. Pesthy Pál a bányai egyházkerület fel­ügyelője, Dr. Sztranyavszky Sándor a dunáninneni egy­házkerület felügyelője, Lichtenstein László a tiszai egyházkerület fel­ügyelője, -- ' . „ ..: : :.. . v Dr. Bruckner Győző jogakad, dékán D. Kapi Béla a dunántúli egyházkerület püspöke, D. D. Raffay Sándor a bányai egyházkerület püspöke, D. Kovács Sándor a dunáninneni egyházkerü­let püspöke,

Next

/
Thumbnails
Contents