Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1917. november 8

D) Egyházkerületi kiküldöttek: * I. A bányai e g y házkerületből: a) Megbízó-levéllel : br. Radvánszky Antal, br. Solymossy Lajos ; br. Radvánszky Albert, Csepregi György, Bakay Péter, Hodzsa János, Kaczián János, Keviczky László, Sztehló Gerő ; dr. Reil Lajos békéscsabai és Mocskonyi József szarvasi főgimnáziumi igazgatók. b) Jegyzőkönyvi kivonattal : Zsigmondy Géza, dr. Sailer Vilmos, ifj. Ro­senauer Lajos, Szmik Lajos, dr. Liedemann Frigyes, dr. Engel Sándor, dr. Kralovánszky László, Jezsovics Pál, Sárkány István, Seiler Gyula, dr. Ott Ferencz, dr. Détsy Aladár, Holitscher Pál, Révaló Pál, Dávid Béla, Osztroluczky Miklós, dr. Vanovics János, Szmik Gyula, Greller Vilmos, dr. Bikády Antal, Sárkány Ernő, Nikelszk}^ Zoltán, Sauer Frigyes, Miltényi Ernő, dr. Oravecz Ödön, Röder Károly, Purgly László,Sárkány László, Mózer Róbert, Sass János, dr. Hayde Gyula; Kruttschnitt Antal, Raffay Sándor, Blatniczky - Pál, Geduty Lajos, Noszkó István; Vitális Gyula, Lombos Alfréd, Morhács Márton, Majba Vilmos, Sommer Gyula, Jahn Jakab, dr. Szeberényi Lajos Zsigmond, Kovácsi Kálmán, Kovács Andor, Korén Márton, Saguly János, Langhoffer Károly, Futó Zoltán, Chugyik Pál, Broschkó G. Adolf. II. A dunáninneni egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : dr. Dobrovics Mátyás, Okolicsányi Gyula, Osztroluczky Géza; Jánossy Lajos, Krizsán Zsigmond, Szekerka Pál, dr. Schmidt Károly Jenő, Wenk Károly, Fuchs János, Schönwiessner Kálmán, Kiss István, Bándy Endre, Biszkup Béla; Hirschmann Nándor és Király Ernő főgimnáziumi igazgatók. b) Jegyzőkönyvi kivonattal : Kirchner Gyula, Kéler Bertalan, dr. Polner Ödön, Kosztolányi István, Sziklai Ottó, dr. Szelényi Ödön, Kiss János, Zsolnay Pál, dr. Halmi Béla, dr. Lavotta József; Biszkup Béla, Pröhle Henrik, Kiss István, Bándy Endre, Krupecz István, Szimonidesz Lajos, Okályi Adolf, Csővári Géza, lic.Fizély Ödön, Podhradczky János, Laustyák Gyula, Piry Károly, Henriczy Béla, Kirchner Rezső, N Mihály Samu. III. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : dr. Ajkay Béla, dr. Grosch József, Krug Lajos, Berzsenyi Dezső ; Bognár Endre, Madár Mátyás, Varga Gyula, Scholtz Ödön, Beyer Teofil, Magyary Miklós, Horváth Sándor (paksi), Pálmai Lajos, Németh Pál, Farkas Mihály; Hollós János, Németh Sámuel főgimnáziumi és Papp József tanítóképző-intézeti igazgatók. b) Jegyzőkönyvi kivonattal : Károlyi Endre, Németh Sámuel, Tompa Mihály, Zsiray Lajos, Vágner Ádám, Farkas Elemér, Mesterházy Sándor, Fischer Elemér, Ajkay Elemér, Freyek Lajos, dr. Zergényi Jenő, Csemez Elek, Nendtvich Andor ; dr. Mohácsy Lajos, Izsó Vincze, Takácl Elek, Nagy Jenő, Németh Károly, Vér tessy Zoltán, Szalay Mihály, Schöll Lajos Németh Gyula.

Next

/
Thumbnails
Contents