Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1912. november 6

2 b) Jegyzőkönyvi kivonattal : báró Podmaniczky Géza, Sóltz Gyula, Ivánka Pál, dr. Malczovich László, Korit­sánszky János, ifj. Rosenauer Lajos, dr. Szeghő* Fülöp, dr. Sailer Vilmos, Sárkány László, Zsigmondy Géza, dr. Szelényi Aladár, Haberern J. Pál, dr. Künstler Károly, Szmik Gyula, dr. Engel Sándor, dr. Kralo­vánszky László, Matuska István, dr. Liede­man Frigyes, Danes Szilárd, dr. Vagner Vilmos, Sailer Gyula, Purgly Sándor, dr. Csengey Gyula, Institoris Kálmán, Liska János, Platthy János és Oravetz Ödön ; Szeberényi Lajos Zsigmond, Blatniczky Pál, Draskóczy Ede, Geduly Lajos, Noszkó Ist­ván, Dobronyovszky Gyula, Roth Béla, Lombos Alfréd, Raffay Sándor, Broschko G. Adolf, Sztehló Gerő, Korossy Emil, Vitális Gyula, Morhács Márton, Kovácsy Kálmán, Jankó Károly, Gajdács Pál, Majba Vilmos, Sommer Gyula, Fámler G. Adolf, Jeszenszky Károly és Kund Vilmos. II. A dunáninneni egyházkerületből: Farbaky István, dr.Dobrovics Mátyás, Osztro­luczky Géza, Okolicsányi Gyula és dr. Stur Károly; a) Megbízó-levéllel : Schleiffer Károly, Jánossy Lajos, Raáb Ká­roly, Krizsán Zsigmond, Frenyó Gyula, Szekerka Pál, Schmidl Károly Jenő és Krupecz István, Hirschmann Nándor és Király Ernő tanárok. b) Jegyzőkönyvi kivonattal ; Csengey Gyula, ifj. Laszkáry Gyula, Kirch­ner Gyula, Draskóczy Zsigmond, Kujniss Gyula, dr. Petőcz Károly, dr. Samarjay Emil és Hornyánszky Aladár; Kiss István, Schönwieszner Kálmán, Biszkup Béla, Bándy Endre, Wenk Károly, Pröhle Henrik, Pothroczky János, Csőváry Géza, Dabál Samu és Nevemeszky László. III. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : dr. Ajkai Béla, Hrabovszky István, Berzsenyi Horváth Sándor, Magyary Miklós, Farkas Dezső, Hering Zsigmond és Sass István ; Mihály, Németh Pál, Bognár Endre, Madár Mátyás, Varga Gyula és Stettner Gyula, Gecsányi Gusztáv, tanár, Német Sámuel, tanár — és Jausz Vilmos, theol. tanár. b) Jegyzőkönyvi kivonattal : dr. Fischer Gyula, dr. Ostffy Lajos, dr. Rátz Ottó, Csemez Elek, Radó Lajos és dr. Fischer Elemér; Horváth Sámuel, Mohácsy Lajos, Isó Vincze és Petőcz Ferencz. IV. A tiszai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : Radvány István, Münnich Kálmán, Med­veczky Sándor, Kubinyi Géza, báró Hámos László, Lersch Kornél, Tahy József és dr. Zelenka Lajos; Bohus Pál, Kübecher Albert, Bartolomides László, Csák György, Kemény Lajos, Materny Lajos, Révész János, Sinkovics János és Leffler Sámuel, Karácsony Zsigmond és Fischer Miklós tanárok. b) Jegyzőkönyvi kivonattal : dr. Molnár Viktor, báró Hámos László, Szent­Iványi Márton, dr. Obetko Dezső, Szent­Iványi József, gömöri Kirinyi Béla, Dobó Adolf, Madarász Pál, Balla Jenő, dr. Prok Gyula, Gál Gusztáv és Bányai Béla; Paulik János, Moór Gyula, Hronyecz József és Duszil Lajos.

Next

/
Thumbnails
Contents