Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1902. október 1

A magyarországi ágostai hitv. ev. egyház 1902. évi október 1., 2. és 3. napjain Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hivatalára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: brs Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő ; dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve legidősb püspök ; dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató és egyetemes törvényszéki biró. dr. Láng Lajos Perlaky Elek Lányi Bertalan Knbinyi Aladár Laszkáry Pál Fördős Vilmos Rohonvi Gyula Hevesy Bertalan Góbi Imre Fischer Miklós dr.Zsigmondy Jenő, világi egyet, fő jegyző; dr. Győry István, „ „ aljegyző; dr. Lehoczky Antal, „ „ „ Az egyetemes törvényszék b i r á i : Kund Samu Terray Gyula Stettner Gyula Veres József Csisko János Poszvék Sándor, egyházi egyet, főjegyző; Händel Vilmos, „ „ aljegyző; Glauf Pál, Sztehlo Kornéi, egyetemes ügyész ; Bendl Henrik, „ pénztáros. B) Hivataluknál fogva, m Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület felügyelője ; Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ Ihász Lajos, a dunántúli „ „ Szlávik Mátyás, nt egyházkerületi képviselők: Sárkány Sámuel, a bányai ker. püspöke ; Zelenka Pál, a tiszai kerület püspöke; Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke ; theologiai dékán.

Next

/
Thumbnails
Contents