Esztergom és Vidéke, 2006

2006-09-14 / 38. szám

4 Esztergom és Vidéke 2006. szeptember 14. * HAGYOMÁNY * CSALÁD * ÉLETMÓD * SZABADIDŐ * FŐSZERKESZTŐ: BENCZE CS. ATTILA SZERKESZTŐSÉG: 2500 ESZTERGOM, DEÁK FERENC U. 4. PF. 233 TELEFON/FAX: 06(33) 500-810 E-MAIL: ESZTERGOMESVIDEKE@VNET.HTJ SZERKESZTŐK: BÁNHIDY LÁSZLÓ, DR. HORVÁTH ISTVÁNT, ISTVÁNFFY MIKLÓS, KAPOSI ENDRE, KODITEK PÁL, NAGYFALUSI TIBOR, DR. SZÁLLÁSI ÁRPÁD CÉG- ÉS OLVASÓKAPCSOLAT, REKLÁM: PÁLOS IMRE FELELŐS KIADÓ: DR. GÁBOR JÁNOS, A STRIGONIUM RT. VEZÉRIGAZGATÓJA 2500 ESZTERGOM DEÁK FERENC UTCA 4. TEL.: 06/33/510-040 NYOMDA: SPORI PRINT V. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: VEVCZE FERENC TELEFON: 06(33) 501-530 HU-ISSN 0864-7054 A U j szolgáltatások az Aquaszigeten Az Al-Dunán - kajakkal keresztül Szerbián Birkózóink Ausztriában Klotz József Az Egészség Központ szolgáltatásai között szerepelnek eztán Rémy Laure szépítő nagykezelések! A Rémy Laure Kelet-Európában először Magyarországon kezdte meg térhódítását, 1971 óta több ezer kozmeti­kus partnerének kiemelkedő minőségű terméket, magas színvonalú ok­tatást és partnerorientált szolgáltatást nyújt. A termékek a világ több mint 20 országában már sikert arattak, a népszerűség a kiemelkedően magas minőségnek, a legmodernebb gyártási technikának és a természetes összetevők széleskörű felhasználásának köszönhető. A Rémy Laure a természetes eredetű, Kanadából, az Alpesekből és az Andokból származó iszapok kozmetikai alkalmazásának szakértője, amelyre az egyedülálló testkezelések épülnek. A legértékesebb termé­szetes eredetű anyagok; gyógynövények, algák, gyümölcsök, virágok ha­tóanyagait használja fel a legkorszerűbb technológiák alkalmazása mellett termékei előállítása során. Az Egészség Központban augusztus 7-étől 9 féle különleges, Rémy Laure anyagokat felhasználó szépítő testkezelés választható! A kezelések a következők: Masszázs bőrszépítő algapakolással, Exp­ressz hátszépítő masszázs; Feszesítő, regenáló testmasszázs; Felső test­szépítő masszázs fekete iszappal; Feszesítő has-masszázs alpesi iszappal szülés, fogyókúra után; Fáradt láb kezelése kanadai iszappal; Kézszépí­tő masszázs; Cellulit masszázs és kezelés természetes fekete iszappal; Algapor pakolásos intenzív cellulit kezelés. Az Egészség Központban néhány órás szépítő kúrák, illetve több na­pos komplex szépítő kúrák is megvásárolhatók ezután akár ajándék­utalvány formájában. Néhány órás szépítő kúrák között szerepel például Fitöterápiás-, Me­diterrán erdő-, Keleti Misztikum-, Stresszoldó- és „Új Energia" csomag. Több napos komplex csomagként Rekreációs nagykezelés, Feszesítő testszépítés, Totál-fito csomag, Méregtelenítő-tápláló csomag, Stressz­oldó nagykúra és Rémy Laure Szépítő nagykezelés vásárolható. Az Egészség Központban továbbra is megválthatók a csomagokon kí­vül fitöterápiás teljes testmasszázsok, fitöterápiás féltest masszázsok, relaxációs és frissítő kádfürdők, illetve aromaterápiás és egészségjavító kezeléseket is igénybe vehetnek a vendégek! Az Aqasziget Egészség Központ valamennyi szolgáltatása üdülési csekkért is megvásárolható, illetve bármelyik szolgáltatással ajándék­utalvány formájában meglepheti bárki kedvesét, családtagjait, szeretteit. Az Aquasziget Esztergom szerződést kötött már az Extra-Fit Egész­ségpénztárral, a K & H Medicina Egészségpénztárral és a Tempó Orszá­gos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztárral, így ezen pénztárak tagjai egységesen 10% kedvezményt kapnak a szolgáltatások áraiból. Ámon Adrienn Az Esztergomi Birkózó SE gene­rációváltás előtt áll, ezért nagy erő­ket mozgósítottak az utánpótlás ne­velésre. Ennek első eredményei je­lentkeznek is. Ausztriában az Union Ringer Club Wolfurt rendezett diák­versenyt két kategóriában, 14-12 évesek, illetve fiatalabbak részére. Az EBSE versenyzői közül első lett Torba Erik (27 kg), Papp Bertalan (29 kg) és Lévai Zoltán (31 kg). Bronzérmet szerzett Szentes Kristóf (38 kg). Nem került döntőbe Dömény János (25 kg), Kovács Nor­bert (38 kg) és Szekés Máté (42 kg). Felkészítő edzőik Lévai Zoltán és Székely Gyula. Rögbisek az Extra Ligában A Vitézek RSE egy pozsonyi és to­vábbi négy magyar csapat részvéte­lével alkotja ősztől a sportágban most bevezetett Extra Ligát. Neuzer András klubelnök és Szőlősi László játékosedző csapata jól rajtolt. Vité­zek - Pozsony 76:12, és legutóbb Fe­hérvár - Vitézek 0:57. Folytatás a hétvégén a Kolping-pályán, ahol az Elefántok RSE lesz a vendégcsapat. Természetjárás Szeptember 16-án a 20 kilométe­res teljesítménytúrát rendezi Esz­tergomban a megyei szövetség és a Meteor Természetbarát Egyesület. Gyülekezés^ vasútállomáson reggel 8 órakor. Útvonal: vasútállomás ­Vaskapu - Fárikút - Képesfa - Ba­rátkát - Vöröskereszt - Csurgókút ­vasútállomás. E napon a 10 kilomé­teres szakasz is teljesíthető. Nevezé­si díj 300 forint. Előzetes érdeklődés Bernáth Lászlóné szakosztályveze­tőnél a 06-20-579-3605 telefonszá­mon. A közoktatás hatása a gyermekekre - dr. Csernus diagnózisa Köszönetnyilvánítás Az ismert pszichiáter több száz pedagógusnak nyitotta a tanévet Ka­zincbarcikán. A kistérségi program mottója: „Ki nevel 1? a végén" A doktor a szokásos laza stílusban rámutatott modellszerepünk torz vonásaira. Tükröt tartott az ünnepre érkezett arcokra kiült érzelmek­nek, amikre nem a béke, derű, bizakodás volt a jellemző. Pedig vakáció­ról érkeztünk? Mivé lesz ez jövő júniusig? Nem volt kíméletes testi állapotunk minősítésénél sem, persze hogy nem a karcsú, sportos jelzőkkel illetett bennünket. Az ő szemüvege túl éles és tiszta!? Ja, és a mentálhigiénénkkel is szükséges foglalkozni, a szupervízió fontosságát emelte ki! Hát ilyenek vagyunk mi nevelők?? És mit várunk el neveltjeinktől? Mást? Milyen alapon? Ránk férne egy trendi „modelliskola"! És az milyen érzés, hogy a kör bezárult, nincs kire mutogatni? A zárómondat erre utalt: „Önök döntöttek, amikor a pedagóguspályát választották!" Óriási tapsvihar. De mire ez a viharos tetszésnyilvánítás? Hogy jól az arcunkba vágta a gyengeségeinket, hibáinkat? Vagy az tetszett, hogy valaki legalább ki­mondta? Pláne, ha ezt a Csernus tette? Passzívan ücsörögve tőle elfogadjuk ezt is, így is? Aha! Hát ő mindenesetre kiérdemelte a tapsot! És mi? Mikor teszünk valamit saját magunk is, elsősorban magun­kért? És talán egyszer majd ő tapsol meg bennünket valamiért! A krónikás - aki mindezt lejegyezte - Csernus doktor társa volt az úton és ezen a programon: Pivók Lászlóné óvodapedagógus CsEE régióvezető Kis László temetésére és az azt követő gyászmisére sok-sok eszter­gomi, környékbeli és megyebeli is­merője érkezett. Emlékére a Kálvá­ria úti fakeresztnél emléktáblát he­lyeztek el. A részvétnyilvánításokat, a koszorúkat, a virágokat köszöni a család és a barátok. (Pálos) Terménykiállítás Párkányban A párkányi kertbarátok vezetői, Garai István és Varga Béla egy járási kiállítás szervezésébe kezdett. Ezt a kezdeményezést karolta fel az Ér­sekújvári Járási Szervezet, és a megvalósításához támogatást adott. A kiállításon való részvételre - melyet a párkányi Szabadidőközpontban tartottak augusztus utolsó hétvégéjén - a szentgyörgymezői Kertbarát­kört is felkérték. A termény (és termék) kiállítást 9 órakor az érsekújvá­ri szervezet vezetője nyitotta meg, majd Párkány alpolgármestere szlo­vák és magyar nyelven köszöntötte a megjelenteket, és méltatta a kiállí­tás jelentőségét. Vendégként az esztergomi kertbarátkör elnöke, Erős Miklós is szót kapott. Kiemelte, hogy mintegy 30 éves, jótékony hatású kertbarát kapcsolat alakult ki a két város között. Utalt arra, hogy más­kor is vettünk részt itt kiállításon, sőt Érsekújváron is. A közösen tar­tott kiállítások mindkét fél részére hasznos tanulságokkal szolgáltak. A látogatók gyönyörködhettek a szebbnél szebb gyümölcsökben, zöldségekben, azok mutatós elrendezésében. A párkányi járás termé­nyei közül különösen a változatos, és igen szép almafajták, paradicso­mok, paprikák és szőlők nyerték el a jelenlévők tetszését. Az esztergomi­ak közül Dunai László, Dunai Gábor, Gál Gyula, Erős Miklós és Nádler László gyümölcs, zöldség, fűszer- és dísznövényeket, Hegedűs Sándor mezőgazdasági gépek, eszközök makettjeit, Klotz József pedig gombát, gyógynövényt és a „Hídverés" című magképét állította ki. A gyümölcsök, zöldségek között feltűnést keltettek és sikert arattak a szellemes ,gyümölc§-zöldség kompozíciók. Ilyen volt például Gál Gyuláék „Ádám és Éva bűnbeesése", a „hattyúszerelem", a cukkíni és burgonya felhasználásával készült (terményekkel megrakott) lovas sze­kér. Szellemes volt Dunai László ágra tekergő kolbásztökből készült „sziszegő" kígyója. Sok felnőtt és gyermek csodálta meg Hegedűs Sán­dor működő cséplőgépét, valamint többféle fogatait. Délután a zsűri értékelte a kiállítást és eredményt hirdetett. Az I. helyezést Dunai László érte el. A párkányiak mellett több esz­tergomi kiállító is díjazásban részesült. Áz eredményhirdetés után a Miratti Étteremben kitűnő vacsorát fogyasztottunk el, és baráti beszél­getéssel töltöttük el búcsúzásig az időt. (Pálos) A Nemzetközi Dunatúra 51. vállalkozása sikerrel befejező­dött, aki vállalta a teljes szakaszt, az 2080 kilométert evezett. Ezúttal negyedik alkalommal volt a túrázók között Bognár Miklós testnevelő, úszómester, aki már minden méterét megismerte a Dunának. Ingolstadtból evezett Esztergomba (2003-ban 735 kilométert), majd Esztergomból Silistra-ig (2005-ben 1345 kilométert). Közben a változa­tosság kedvéért 2004-ben Erlautól Esztergomig a Duna töltésén bicikli­zett 348 kilométert. Idén fővárosi sportbarátaival, a Rátkai SE tagjaival Belgrád és Kladovo között eveztek 235 kilométert. Sokszor viszontagsá­gos időben, viharos szélben, ^szakadó esőben teljesítettek az ott 1500-2000 méter széles Dunán. így aztán kellett a jó felszerelés, a kellő felkészültség és a sportemberi kiállás. Kárpótolta őket a szerbek baráti közeledése, a több kultúrműsor és a közös vacsorák. Az utolsó napokban találkoztak az amerikai Tennessee állambeli Mimi Hughes tanárnővel, aki a Duna forrásától úszik a Fekete-tengerig, és korábban itt, Eszter­gomban is megpihent. A Dunatúra résztvevői közel ezren már barát­ként köszöntik egymást a hét országból és készülhetnek a 2007. évi 52. túrájukra. Talán nem is olyan sokára Románia is fogadóképes lesz a del­tában, és akkor odáig is eljut a túra.

Next

/
Thumbnails
Contents