Leánynevelde és Tanodák, Esztergom 1929

Nyomatott Laiszky János könyvnyomdáiéban Esztergomban. A s^sHhmauro őrgíailmas m<5vairak ^©§©4©©© ©Dasfefe ®DD@ Esg'fe©PgJ@Inni=wBsSvÜir©Sö a its© ko im ® mi avai©° imitabat ÉRTESÍTŐJE ■fe®lfi)fffe<inni<s[fe©pg@= В1П)'!к©^©,Ё©1П)©!&1, р©|^1&РВ 5§1&®11&]5&1Гт1& ©S ® D©0=D=D D BT)©PB§l&©l]&jj&[fi)a>l!« 1ili=3©„ <§vo DTööködlasar^ln

Next

/
Thumbnails
Contents