Hídlap, 2007. április (5. évfolyam, 64–83. szám)

2007-04-03 / 64. szám

2500 Esztergom, Táncsics M. u. 10. Tel.: 33/523-170, Fax: 33/401-919 HIRDETÉSSZERVEZŐKET ____ KERESÜNK! ___ t el.: 06 30 330 2168 ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu V. évfolyam, 64. szám 2007. április 3. kedd BUDA, RICHÁRD Szt. Richard napja Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Húsvéti kölnik: egyre kisebb a kereslet Évről évre halványul a locsolkodás szokása Magyarországon B Magyarország ____________ A z illatszerboltok karácsonykor és húsvétkor könyvelhetnek el kiemelkedő bevételt, hiszen a locsolás - bár egyre kevésbé -, de még mindig szerves része az ünnepnek. A kölniken kívül ilyenkor a minőségi parfümök iránt is nagyobb a kereslet. A drogériák profiljába úgy tűnik lassan szinte minden beletartozik: a to­jásfestéktől kezdve a plüsskacsán át a dekorszettig nagyjából bármi kapható. Az üzletek nagy része teljesen átadta magát a húsvét bűvöletének és az élel­miszer jellegű boltokon túl már a dro­gériákban is megtalálhatjuk az ünnep szokásos kellékeit. Természetesen kel­lően bőséges a locsolókölni és parfüm­kínálat, ilyentájt számolhatnak kiemel­kedő bevétellel a parfümériák. Az olcsó és minőségét tekintve meglehetősen kétes eredetű, pár száz forintos, pum- pás nyuszis kölnikért betérő férfiak is könnyen elcsábulhatnak ilyenkor egy- egy nívósabb termék megvásárlására. (folytatás az 5. oldalon) Csáky Pál az MKP új elnöke BSzlov-áJüa ______________ A hétvégén bekövetkezett az, amire nem sokan számítottak: nyolc év után Csáky Pál személyében új elnöke van a Magyar Koalíció Pártjának. A felvidéki magyar párt tisztújító kongresszusán 14 szavazattal nyert az eddigi alelnök. A kongresszus előtt szinte az összes szakértő Bugár előnyét feltételezte, de valószínűleg az utolsó héten kitu­dódott információk hatottak a vég­eredményre. Miután Csáky 169-155 arányban megnyerte a választást, Bugár Béla leköszönő elnöknek a tiszteletbeli elnök pozícióját ajánlotta fel. „Én már elmondtam, hogy csak az elnöki posztért indulok, és amit egy­szer kimondok, nincs erő, ami meg­változtatja. Ez azonban nem azt jelen­ti, hogy sértve érezném magam: to­vábbra is a párt tagja maradok, ott le­szek a parlamentben, azt fogom mon­dani, hogy minden magyarnak a Ma­gyar Koalíció Pártját kell erősítenie, és továbbra is úgy érzem, segíthetek, és ahol tudok, segítek is” - szögezte le Bugár Béla lapunknak. (folytatás a 4. oldalon) Életbe lépett az egészségügyi reform Szigorúbb beutalási rend és elbocsátási hullám az intézményekben l_Magyamrszág_ _________ A kórházak múlt hét szerdán kapte< kézhez az új, átalakított struktúrát rögzítő finanszírozási szerződéseket és péntekig már döntést is kellett hoznia a fenntar­tóknak az aláírásról, hiszen április 1-től könyörtelenül életbe léptek a váltó. ások. A tiltakozás több formájánaK ered­ménytelensége után a betegellátás biztonságát kockáztatni nem akaró működtetők kezében lényegében egy eszköz maradt: záradékot, azaz kü­lönvéleményt csatoltak az aláírt szer­ződésekhez megpróbálva nyitva hagyni ezzel egy későbbi változtatás lehetőségét. így történt az esztergomi intézmény, valamint a szerződést az országban utolsóként, tegnap aláíró tatabányai Szent Borbála Kórház esetében is. (folytatás az 5. oldalon) Rutinellenőr" re hívják a Suzukikat Első' a biztonság ingyenesen vizsgálják át az autókat I Esztergom Az esztergomi Suzuki gyár gyártóso­ráról az elmúlt évben legördült SX4 modellek tulajdonosé' következő he­tekben számíthatnak arra, hogy leve­let kapnak márkaszervizüktől, amely­ben rövid ellenőrző átvizsgálásra hív­ják be az autót. A visszahívás oka nem alkatrészhiba, a kézifék esetleges nem megfelelő működését a tulajdonosok is észlelhették már. A kézifékben lévő rögzítő fékkábel technológiai konstrukciójából adódó esetleges hiba miatt egyszerű, ellen­őrző vizsgálatra hívják vissza a 2006-ban gyártott Suzuki SX4 gépko­csikat - tudta meg a Hídlap Ruska Viktóriától, a Magyar Suzuki Zrt. kommunikációs vezetőjétől. (folytatás a 3. oldalon) Látogatók rohama az Utazás kiállításon Nagy volt az érdeklődés a Hungexpón a régió programjai iránt iMagyamiszág __________ M últ hét végén zajlott a hagyományos Utazás kiállítás, ahol minden eddiginél több látogatót fogadott a Komárom-Esz- tergom Megyei Önkormányzat standja, amelyen Esztergom is bemutatkozott. A vendégek többségét ugyan az Aquaszi- get kiállított makettje csalogatta oda, de az Isíer-Granum Eurorégió program- ajánló kiadványával és egyéb prospek­tusokkal együtt távoztak. Múlt héten, csütörtöktől vasárnapig zajlott a 30. Nemzetközi Idegenfor­galmi Kiállítás a budapesti Hungexpo területén, ahol a belföldi, és a legeg- zotikusabb külföldi turisztikai ajánla­tok mellett látványos programok is várták a látogatókat. Az évről évre „nemzetközibbé” és kedveltebbé váló tavaszi rendezvényre idén 54 országból csaknem ezer kiállí­tó érkezett, a látogatók száma pedig becslések szerint meghaladta a 75 ez­ret. Az Esztergom idegenforgalmi szol­gáltatóit is befogadó Komárom-Eszter- gom Megyei Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan önálló, ám az eddi­gieknél nagyobb, negyven négyzetmé­teres, exkluzív kivitelezésű kovácsolt­vas installációval rendezte be kiállítási területét, ahol Tata és Komárom váro­sa, illetve a Közép-dunántúli Regioná­lis Marketing Igazgatóság is megjelent. A standon dolgozó szakemberek min­den eddiginél nagyobb forgalomról számoltak be lapunknak és ezt megerő­sítette Pócsik György is, a Gran Tours Utazási Iroda vezetője is. „ATégtöbb vendéget az Aquasziget kiállított ma­kettje vonzotta a standra, majd a be­szélgetések során kiderült, hogy sokak számára még mindig ismeretlen az esz­tergomi élményfürdő. A látogatók többsége prospektust is kért a fürdőről, és érdeklődtek a város és a régió egyéb látnivalói, programjai iránt is. Nekik a vadonatúj Esztergom-leporellót és az Ister-Granum Eurorégió bemutatkozó- és éves programajánló kiadványát, va­lamint a szálloda- és vendéglőtulajdo­nosok információs anyagait tudtuk odaadni útravalóul” - számolt be a híd- lapnak az Utazás kiállításról Pócsik György. • G. É. Időjárás Magyarország: 1° 19° Napkelte: 06:18 Napnyugta: 19:16 Esztergom / Párkány: 5° 15° Tatabánya; Szentendre: 4° 15» Nyitra: 2° 17° Zselíz: 2° 16° fV\

Next

/
Thumbnails
Contents