Hídlap, 2006. augusztus (4. évfolyam, 150–172. szám)

2006-08-01 / 150. szám

2 HÍDLAP • 2006. augusztus 1., kedd www.esztergom.hu rEE] V I D E N Meghalt Zenthe Ferenc (H) Nyolcvanhat éves korában elhunyt Zenthe Ferenc, a nemzet színésze, Kossuth-díjas, kiváló és érdemes művész. Zenthe Ferenc többször szerepelt tv-sorozatban és filmben is, 1952 óta volt a Madách Szín­ház tagja. Diákhitel: új feltételek (H) Az igényelhető hitel összege és a jogosultsági korhatár is változik augusztus 15-től. Államilag támo­gatott képzésben tanuló hallgatók 30 ezer, míg a költségtérítéses ok­tatásban résztvevők 40 ezer forin­tot igényelhetnek havonta. Ezen kívül a diákhitel-igénylés életkori határa is változik, 40 éves korig lehet valaki jogosult. Mától drágulnak a gyógyszerek (H) Közel kétszáz nem támogatott gyógyszerért kell mától többet fi­zetni. A medicinák többsége 20-23 forinttal drágulnak, de egyes szerek akár 200-300 forint­tal is többe kerülhetnek. A listán vitaminok, fájdalomcsillapítók, il­letve dohányzás leszokását segítő gyógyszerek is találhatók. Vízhiány Zemplénben (H) Borsod-Abaúj-Zemplén megye hegyközi részén korlátozza a vízfo­gyasztást a helyi vízmű. Az említett térség ugyanis főként a patakokból, felszíni vízfolyásokból nyeri az ivó­vizet, amely azonban az elmúlt na­pok kánikulai időjárása következté­ben leapadt. A térség legalább tíz te­lepülésén van vízhiány emiatt. Szelektív hulladékgyűjtés: teljes egyetértés (SK) A szlovák lakosok 95 százaléka tartja fontosnak a szelektív hulla­dékgyűjtést - derül ki a legfris­sebb országos felmérésből. Meg­tudható továbbá az is, hogy a szlo­vákok 82 százaléka saját otthoná­ba is különválasztja a hulladékot, a leggyakrabban a papírt, a mű­anyagot és az üveget. Kötelező lesz a hittan (SK) Az új oktatási miniszter, Ján Mikolaj (SNS) tervei szerint az álta­lános iskolákban kötelezően vá­lasztható tantárggyá kell tenni a hit­tant. A miniszter arról a tervezetről hallani sem akart, hogy a hittant az etikával közösen tanulják a diákok. Már drágábban pörög a gázóra Nő a villany és a tűzifa ára is, havonta 2-3 ezer forinttal emelkednek a költségek Elvileg ma már minden szociálisan rászoruló család megkapta a Magyar Államkincstártól azt az adatlapot, amelye a gázár- és távhődíj támoga­tás igénybevételére jogosít. Mától ugyanis átlagosan mintegy 27 száza­lékkal drágul a földgáz, és 14,5 száza­lékkal emelkedik az áram díja, a távhőért 18 százalékkal kell többet fi­zetni. Az állami támogatás idén még marad, de jövőre már kizárólag a rá­szorulók bízhatnak kompenzációban. A gázár-kompenzációs rendszer gyökeres reformjának kidolgozását jövő februárra ígéri a kormány, ami lényegében azt jelenti, hogy az állam már nem avatkozik be az árképzésbe, csak a rászorulóknak biztosít kedvez­ményt. Augusztustól egyelőre mint­egy 2-3000 forinttal nő a havi ener­giaszámla összege. A következő je­lentősebb, 10—30 százalékos emelés januárban várható, majd júliustól megvalósul az energiapiac liberalizá­ciója. Ez azt jelenti, hogy a fogyasz­tók elvileg szabadon köthetnek szer­ződést bármely, kedvezőbb tarifát ígérő szolgáltatóval, legyen az akár az ország bármely részében. Szakértők szerint ugyanakkor nem várható nagy árverseny a szolgáltatók körében, va­lószínűleg úgy kalkulálják majd ki áraikat, hogy ne érje meg váltani. Jö­vőre megszűnik a fogyasztástól függő támogatási rendszer is, ugyanannyit kell majd fizetni a gáz köbméteréért az évi 1500, illetve 3000 köbmétert fogyasztóknak. Az áremelésből nem marad ki az éjszakai villany sem, en­nek egységára 23,7 százalékkal lesz Ötezer új állampolgár lehet Az egyszerűbbé és gyorsabbá váló honosítási eljárás miatt az idei év első felében több mint ötezren folyamodtak magyar állampolgárságért. Az ötezres szám azért is meglepő, mivel a tavalyi esztendőben mindössze 3900-an szeret­tek volna magyar állampolgárságot kapni. 2006-ban az eddig kiállított vízu­mok több mint felét románok kérték, az ukránok 14 százalékkal állnak. Nagy meglepetés, hogy a harmadik helyen nem felvidéki magyarok, hanem a kína­iak vannak, akiknek hat százaléka fo­lyamodott magyar állampolgárságért. Pokomi nem vonul vissza nem pályázik Orbán helyére A Fides? alelnöke nem Pokomi Zoltán a Fidesz alelnöke szerint egyelőre nincs olyan ember a szövetségben, aki alkalmas lehetne Orbán Viktor posztjára, ezt a politikus a Magyar Hírlap tegnapi számában megjelent interjúban fejtette ki. A Fidesz alelnöke a lapinterjúban azt mondta, hogy nem tartja magát alkal­masnak arra, hogy átvegye Orbán Vik­tor helyét a szövetségben, és hozzátette, hogy ez nem is áll szándékában. Úgy vélte, személyi kérdésekről nem szabad egy választási vereség után kapkodva dönteni, de hogy a következő parlamen­ti választásokon milyen vezetővel in­dulnak, nem tudott semmit mondani. Megjegyezte ugyanakkor, hogy egy pártban senkinek sincs bérelt helye. Úgy látja, jelenleg nincs olyan személy, aki alkalmas lenne Orbán Viktor pártve­zető helyére, de többen vannak olya­✓ ~'9 MJKGYYLli mf? PotoÄßt Wm szövetség hírek az európai unióból Veszélyben a magyarországi EU-támogatás? Ha nem sikerül Magyarországnak rendbe tenni a költségvetését, és Brüsszel szeptemberben elégtelen­nek minősíti a magyar konvergencia programot, előfordulhat, hogy az unió felfüggeszti, vagy befagyasztja a Magyarországnak szánt támogatá­sokat. Erről Szent-Iványi István, az Európai Parlament liberális képvi­selője beszélt az InfoRádiónak. Bár ez a legrosszabb lehetőség, a politi­kus szerint ezt már rebesgetik Joaquin Almunia uniós pénzügyi biztos környezetében. Kifejtette azt is, hogy az euro magyarországi, be­vezetésének 2010-es céldátuma nem tartható. Úgy vélte, hogy az előző két kormány legnagyobb hibája az volt, hogy nem jelölték ki egyértleműen az euroövezethez való csatlakozás időpontját. Olajfolt a Földközi-tengeren A Földközi-tengerbe ömlött 10-15 ezer nyersolaj Ciprust és Görögor­szágot is fenyegeti. Az olaj egy iz­raeli légi csapás következtében ke­rült a tengerbe, amikor a Bejrúttól délre fekvő Dzsije erőművének kő- olajtartályaira légi csapást mért az ország. A szennyezés jelenleg még a libanoni tengerszakasznál úszik, de az északi áramlatok miatt az em­lített európai uniós országokon kí­vül Szíriát és Törökországot is fe­nyegeti. A környezetvédők szerint nők, akik később erre alkalmassá vál­hatnak. Pokomi nem említett senkit név szerint. Saját munkájával kapcsolatban azt mondta: ugyan indul az önkormány­zati választásokon, de nem vonul vissza a nagy politikától, továbbra is szívesen lesz egy jó csapat tagja. • -I -a mindez a Földközi-tenger legsúlyo­sabb ökológiai-katasztrófáját idéz­heti elő. Az olajfolt megkötésére Kuvait már küldött negyven tonna erre alkalmas anyagot és az unió is a térségbe küldte szakértőit. Zöldséghiány fenyegeti Európát A szokatlanul meleg időjárás miatt lerövidült a zöldségek termési ideje, és a gazdák nem tudják mindet egy­szerre leszedni. Ezmiatt egyes uniós országokban - mint például Len­gyelországban vagy Magyarorszá­gon - akár negyven százalékkal is kevesebb lehet idén a zöldségtermés. A gazdák aggodalmát az is fokozza, hogy a szárazság miatt könnyebben alakulnak ki erdőtüzek is. magasabb augusztustól. Azok sem örülhetnek, akik fával fűtenek, hiszen az erdészetek már most 20-25 száza­lékkal emelték áraikat. A gázár-támo­gatási kérelmet augusztus 15-ig, a távhőkompenzációs igénylést pedig augusztus 31-ig kell visszajuttatni a rászoruló családoknak, nyugdíjasok­nak ahhoz, hogy a kedvezmények már augusztus, illetve október 1-jétől élet­be lépjenek. • (szabó) Hova költözik a kormány? Feszített munkatempóra lesz szüksé­ge az új kormányzatnak, ha az előzetes tervek szerint új helyre akar költözni. Meg nem erősített információk szerint vagy a Déli vagy a Nyugati pályaudvar környékére tennék át székhelyüket. Az ingatlanfejlesztők szerint az új kormányzati negyednek mindenképpen metróközeiben kellene lennie, ugyanis a sok hivatalnok és nem mellékesen az ügyfelek számára a legfontosabb a könnyű megközelíthetőség. A vélemé­nyek kapcsán két lehetséges helyszín került kiválasztásra - az egyik a Nyuga­ti pályaudvar, a másik a Rákosrendező. Tervben volt a Déli pályaudvar is, de an­nak lefedése komoly költségekkel járna. Nem elképzelhetetlen viszont, hogy a jelenleg épülő négyes metró kelenföldi végállomása lesz az új helyszín. Az államigazgatás mostanság egy igencsak költséges területen működik. Az irodák felújítására nincs pénz, azok fenntartása iszonyatos összege­ket emészt fel. A jelenlegi terület 200 milliárd forint értékű ingatlannak szá­mít, a kiköltözés után lenne is rá ke­reslet. Az ügyben döntés augusztus végére várható. • N. B. Nehezebb lesz bejutni az egyetemekre Kevesebb diák, jobb minőségű oktatás elérése a cél Szlovákia új oktatásügyi minisztere szerint könnyű bejutni az egyetemek­re, ezért ezen változtatni kell. Reform­jával azt szeretné elérni, hogy ne függ­jön az iskola támogatásának az össze­ge az újonnan felvett diákok számától. Ján Mikolaj (SNS) ígérete szerint jö­vőre már nehezebb lesz bejutni az egyetemekre. Az új oktatásügyi mi­niszter ezt úgy szeretné elérni, hogy csökkenti az iskolák támogatásának a nagysága és az újonnan felvett diákja­ik száma közti összefüggést. Mikolaj tervét nem konkretizálta, régebben azonban megjegyezte, hogy a támoga­tást a felsőbb évfolyamok átlaglétszá­mából kellene kiszámolni. Szlovákiá­ban évente 50 ezer hallgató nyer felvé­telt (ez a jelentkezők háromnegyedét teszi ki), ebből azonban csak 20 ezren fejezik be tanulmányaikat. Mikolaj szerint az elkallódó diákokra az állam feleslegesen dobja ki a pénzt, az isko­láknak sokkal kevesebb hallgatót kel­lene felvenniük, ez ráadásul az oktatás minőségét is növelné. Az Eperjesi Egyetem rektora Frantisek Mihina más véleményen van, szerinte az államnak azon kellene munkálkodnia, hogy mi­nél többen tanuljanak a felsőoktatás­ban, mindezt azzal indokolta, hogy míg Szlovákiában a produktív életko­rnak 12 százalékának van diplomája, Finnországban ez az arány 33, Belgi­um pedig 29 százalék. Mikolaj ezen kívül fizetőssé tenné a levelezői okta­tást, valamint olyan intézkedéseket ve­zetne be, amely nyomán jobban tudnak majd vállalkozni az iskolák, emellett az akkreditációs feltételek és a külföl­di iskolák Szlovákiában lévő tagozata­inak az ellenőrzése is szigorodik majd. • Sz. É. Négy év legfontosabb feladatai A szolidaritás jegyében fogant kormányprogram Elkészült a szolidaritás jegyében fo­gant szlovák kormányprogram, amely 54 oldalon általános vonalakban tag­lalja a következő négy év legfontosabb feladatait. A Fico - kabinet aránylag bőkezű a fiatal családokkal és a gyen­gébben keresőkkel szemben. Be akarja fejezni a Mohi atomerőmű két félbeha­gyott blokkját és hatékonyabbá tenni a bíróságok munkáját. Emellett 2009- ben be szeretné vezetni az eurot is. E programnyilatkozat - amely négy évre meghatározza Szlovákia sorsát - hétfőn kerül a kormány asztalára, a kép­viselők feltehetően kedden kapják kéz­hez, és csütörtökön fognak róla szavaz­ni a parlamentben. A dokumentum élet­re hívásán nagyjából másfél hónapot dolgozott a kormányoldal. Ennek elle­nére az általánosságokban megfogal­mazott célok aránylag nagy manővere­zési lehetőséget adnak Ficoéknak. A gazdasági politika sarokpontja az euro 2009-es évi bevezetése, az állami vagyon privatizációjának befagyasztá­sa és a kis keresetűek támogatása. Négy éven keresztül a dokumentum szerzői legalább ötszázalékos gazdasá­gi növekedéssel számolnak. Az ener­getika területén egyetlen konkrét célt jelölnek meg, a Mohi atomerőmű két blokkjának befejezését. A családtámogatás egyik eleme a születendő gyermek után fizetendő 15 ezer korona. Emellett a fiatal családok olcsóbban juthatnak majd lakáshoz. Az igazságszolgáltatás terén olcsób­bak és hozzáférhetőbbek lesznek a bí­róságok. Stefan Harabin igazságügyi miniszter az ügyintézés felgyorsítása érdekében növelni, szeretné a bírók számát. Módosulnak a bíróságokon fi­zetendő illetékek is. „Valaki igazságá­nak csupán akkor tud érvényt szerezni, ha pénze van” - áll a kormányprog­ramban. A szolidaritás jegyében eltör­lik, vagy csökkentik a vizit-, recept- és kórházi ágyhasználatért fizetendő díja­kat, valamint növelik az oktatásra szánt pénzeket. Robert Fico kormánya 2006-2010 között a GDP öt százalékét szeretné oktatási célokra fordítani. A tavalyi évhez képest ez az összeg leg­alább 70 milliárd koronával több. • 0. F.

Next

/
Thumbnails
Contents