Hídlap, 2006. július (4. évfolyam, 129–149. szám)

2006-07-01 / 129. szám

Hellseher Józsefvárosi Könyvtár 2500 Esztergom, Táncsics M. u. 10. lel.: 33/523-170, Fax: 33/401-919 Hétszázhatvanezer lépés a Duna mentén A WWF Magyarország igazgatója, 23 nap alatt ennyit gyalogolt Dunakilititó'l a horvát határig 5. oldal Beckenbauer fáradhatatlan Mai exkluzív cikkünkben Franz Beckenbauerről, a németek sikeremberéről olvashatnak. 7. oldal 3 oldal hétvégi nagazin ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.isteraranum.hu 2006. július 1., szombat TIHAMÉR, ANNAMÁRIA Szt. Olivér és Szt- Áron napja IV. évfolyam, 129. szám Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Eddig ígérgették, de hétfőtől tényleg drágább lesz a kenyér Akár már a hét elejétől mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni a nagybevásárlásnál Betartott ígéretek: emelik a gáz árát ■Magyarország ........... ■ Magyarország A szakma szerint már két éve kellett volna, most azonban úgy tűnik, valóban megemelik a pékek a kenyér árát. A Ma­gyar Pékszövetség intenzív lobbiba kez­dett annak érdekében, hogy ne lehetetle­nüljenek végképp el a pékségek a kény- szerűségből visszatartott áremelések miatt. Emiatt akár már hétfőtől 15-20 százalékkal drágábban juthatunk hozzá az egyik legalapvetőbb élelmiszerhez. A Hídlapban is többször beszámol­tunk a Pékszövetség figyelmeztetéseiről, a szakmai szervezet az elmúlt hónapok­ban többször ígért már áremelést, mert nemcsak az alapanyagok, hanem a sütés­hez, szállításhoz használt energia, üzem­anyag ára is folyamatosan emelkedik. (folytatás az 5. oldalon) 150 120 90 60 30 0 1991 1998 2006 év Továbbra is a fogyasztás mértékéhez igazodik a földgáz fogyasztói ára, ettől függően átlagosan 27 százalékos ár­emelés várható augusztusban. A kere­setekhez hangolt, rászorultság elvű kompenzációról valószínűleg csak jövő­re dönt a kabinet és legalább két-három év szükséges a bevezetéséhez. Abban a szakértők is egyetértenek, hogy a jelen­legi rendszer tarthatatlan volt, ám a kis­fogyasztókat ez nem igazán vigasztalja. Az Országos Érdekegyeztető Tanács (ÓÉT) legutóbbi ülésén Wittich Tamás, az MSZOSZ elnöke azt hangsúlyozta, hogy a szociális alapú kompenzációt már idén az áremeléssel párhuzamosan s be kellett volna vezetni, mert a gáz és a i villany árának együttes emelkedése ko- 3 moly terhet jelent a fogyasztóknak. 7 (folytatás a 4. oldalon) Már a burkolatot fektetik a Széchenyi téren ■isRersom Az elmúlt napokban megkezdték Esz­tergom készülő új főterének közepén a terep egyengetését, azaz a talaj előkészí­tését a szilárd burkolat lerakásához. Tóth József építésvezető lapunk kérdé­sére elmondta, hogy jelenleg az Életfa­motívumos díszburkolat térhálójának aprólékos kialakítását végzik a munká­sok, miközben az úthengerek a tér Szentháromság-szobor körüli részét si­mítják el. Az elkövetkező napokban-he- tekben egyre nő majd a már leburkolt te­rület nagysága, ezzel együtt csökken a közlekedést megkeserítő fahidak száma. • G. É. Búcsú a Belvárosi plébánián HaterqpRi Vasárnap délelőtt ünnepli a Belvárosi plébánia közössége a templom búcsú­ját. Az ünnepi szentmise után agapéra, vagyis szeretetlakomára várják a kö­zösség tagjait a plébánia kertjében. A szertartást Szabó Tamás püspök, a lelkiségi mozgalmak referense celebrál­ja. Michels Antal, a belvárosi Szent Pé­ter és Pál Plébánia plébánosa lapunknak elmondta: a búcsú, vagyis a bűntől való szabadulás elnyerésének módja a közös imádság. A búcsú ugyanakkor a temp­lom „névnapja” is, melyet mindig a va­lós ünnephez legközelebb eső vasárna­pon ünnepel a közösség. A július 2-án fél tízkor tartott ünnepi szentmisét Sza­bó Tamás, a lelkiségi mozgalmak refe­rense celebrálja, majd agapéra, szeretet­lakomára kerül sor a plébánia kertjében. (folytatás a 3. oldalon) Végre megépülhet a 10-es elkerülő út? ■ Budapest-Eszterqom _ Elkészült Budapest régóta tervezett, negyedik kőrútjának nyomvonala. Az új körút Budán a 10-es út folytatása lesz, így azzal egy időben a 10-es el- kerülőnek is meg keli épülnie, hogy a főváros körüli településeken ne foko­zódjon tovább a közlekedési káosz. Az új körút nyomvonala a 10-es útból kezdődik, az Esztergom-Budapest vasút­vonal mellett haladva a majdani aquin­cumi hídon vezet át Pestre és az M3-as bevezetőjéhez kapcsolódik - tudtuk meg Jancsó Tibortól, a főpolgármesteri hiva­tal fejlesztési alosztályának vezetőjétől. (folytatás a 4. oldalon) Vakációzó gyerekek az utakon A kánikula a gépkocsivezetőkre is rossz hatással lehet A nyári meleg és persze a szünidő hatással van a közlekedési viszonyok­ra is, az 0RFK Országos Balesetmeg­előzési Bizottsága (0BB) nem véletle­nül készít ilyenkor speciális figyelem­felhívó kisfilmeket, közleményeket. El­sősorban a gyerekek vannak veszély­ben, de a vezetőket is megviselheti a kánikula, lassulnak a reflexek, és lazul a közlekedési szabályok betartása. A megyében szerencsére nem ta­pasztalható egyenes arányosság a va­kációzó gyerekek kirajzása, a diszkók népszerűsége és a balesetek gyakori­sága között. Varsányi Zsolttól, a me­gyei rendőr-főkapitányság sajtórefe­rensétől megtudtuk: a közelmúltban két súlyosabb baleset történt Tatán és Nyergesújfalun, de egyik esetben sem volt gyermekkorú áldozat. (folytatás a 4. oldalon) Európának ad mintát Esztergom bűnmegelőzésből A királyvárosban indult el az ország legátfogóbb Info-Police programja ■ Eszteraom A 4,1 millió forintból megvalósuló Info-Police program 22 középiskolás diák részvételével tegnap tartotta első munkanapját a Vármegyeháza díszter­mében. Az eligazítás előtti sajtótájé­koztatón Knapp János Pál alpolgár­mester és Bognár Ferenc esztergomi rendőrkapitány tájékoztatta a médiát a bűnmegelőzési projekt részleteiről. Knapp János Pál esztergomi alpol­gármester bevezetőjében hangsúlyoz­ta, hogy az Info-Police programmal je­lentősen csökkenthető a városba érke­ző turisták sérelmére elkövetett bűn­esetek száma. A főként prevenciós fel- tergomba érkező, éves szinten mintegy adatokat ellátó és áldozattá válás meg- 1,5 millió turistát hivatott segíteni, akadályozását célzó új projekt az Esz- (folytatás a 3. oldalon) Időjárás 14° .Jb Napkelte: 04:49 26° 5* m Napnyugta: 20:46 18° mmstyottt / PimAity: 2q° TatiiWwyi# 18° 21° 16° 24° 170 ás&y 23° Ciy

Next

/
Thumbnails
Contents