Észak-Magyarország, 2009. augusztus (65. évfolyam, 179-203. szám)

2009-08-25 / 198. szám

2009. augusztus 25., kedd ÉSZAK WWW.ESZAK.hu /15 GYÁSZHÍR Kegyeleti hirdetését az interneten keresztül is megjelentetheti napilapunkban: www.eszak.hu A Miskolci Egyetem Szenátusa, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa, valamint az Analízis Tan- feyíj) szék és az Alkalmazott Matematikai Tanszék kollektí- §T vaja mély fájdalommal, megrendüléssel tudatja, hogy PROF. DR. VINCZE ENDRE professzor emeritus aranyokleveles gépészmérnök, a matematikai tudományok kandidátusa, a Matematikai Intézet alapító igazgatója, alapító tanszékvezetője, tanszékvezetője, a Gépészmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese, a Grünwald Géza Emlékdíjon kívül számos szakmai és hallgatói kitüntetés tulajdonosa életének 78. évében, 2009. augusztus 15-én elhunyt. A Miskolci Egye­tem elismert oktatóját, szakterületének kiváló ismerőjét saját halott­jának tekinti és emlékét kegyelettel megőrzi. Búcsúztatása 2009. augusztus 27-én 14 órakor lesz a Szentpéteri kapui temető ravata­lozójában. Miskolci Egyetem Szenátusa Gépészmérnöki és Informatiaki Kar Tanácsa Analízis Tanszék, Alkalmazott Matcmatiaki Tanszék Táviratcím: Miskolci Egyetemváros 566301 Egyetem Analízis Tanszék, 3515 Miskolc­iul "Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem és a gazdag jövőben akárki megszülethet már csak ő nem.' Fájó szívvel tudatjuk, hogy Prof.Dr. VINCZE ENDRE aranyoklevcles gépészmérnök, egyetemi tanár a matemetikai tudományok kandidátusa, professor emeritus 77 éves korában váratlanul elhunyt. Drága halottunktól 2009. augusztus 27-én 14 órakor búcsúzunk a Szentpéteri kapui temető ravatalozójában a Református Egyház szertartása szerint. Emlékedet megőrizzük, az Úristennek köszönjük, hog\> velünk voltál. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCSNÉ LUKÁCS ÁGNES volt MÁV dolgozó hejőcsabai lakos 53 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2009. augusztus 26-án ból. 14 órakor lesz a Mindszenti temető ravatalozójá­566294 Gyászoló férje cs fiai Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága feleségem és Édesanyánk SZABADOS PÁLNÉ sz. Kormos Zsuzsánna 85 éves korában hosszú szenvedés után váratlanul elhunyt. Ham- vasztás utáni búcsúztatása 2009. augusztus 27-én 10 órakor lesz a Deszkatemetőben. 566285 A gyászoló család t Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZIKLAI TIBOR a Diósgyőri Gépgyár munkatársa életének 65. évében 2009. augusztus 20-án váratlanul elhunyt. Ham- vasztás utáni búcsúztatása 2009. augusztus 28-án 10 órakor lesz a vasgyári temető ravatalozójából. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem NOVAK FERENC életének 82. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése Sátoraljaújhelyen lesz 2009. augusztus 26-án 12.00 órakor. Emlékét szívében őrzi felesége. Ibolya "Úgy mentél cl mint a madár. Elköszönni már nem tudtál. Tied a csönd a nyugalom. Miénk a könny, a fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS GÁBORNÉ szül. Krcisz Anna Marietta életének 52. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2009. augusztus 26-án 13.00. órakor lesz a Mindszenti temetőben Gyászoló szerettei „Az élete a küzdelem és a munka volt, fÉf Pihenése legyen békés, örök nyugalom. " A Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy SZÉNÁSI LAJOS mezőcsáti lakos, 87 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2009. augusztus 26-án 15 órakor lesz a mezőcsáti temető ravatalozójából. 566177 A gyászoló család t Fájó szívvel tudatjuk, hogy KORNYEI ENDRE 81 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. augusztus 27-én 14 órakor lesz a diósgyőri temetőben. 566127 A gyászoló család Megrendültén, mély fájdalommal tudtjuk, hogy SZABÓNÉ CSONTOS EVELIN 39 évesen, SZABÓ VIKTOR 13 évesen, 2009. augusztus 15-én, SZABÓ GRÉTA 16 évesen, 2009. augusztus 18-án, tragikus körülmények között elhunytak. Felejthetetlen szeretteink­től 2009. augusztus 26-án, szerdán 15 órakor veszünk végső búcsút.' a Miskolc-szirmai temető ravatalozójában. Nyugodjanak békében! Gyászmise 2009. augusztus 26-án, reggel 8 órakor a szirmai római katolikus templomban. Táviratcím: Szabó 3521 Miskolc, Magyar László u. 1. szám 565870 Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy 5 VINCZE SÁNDORNÉ szül. Tóth Anna életének 82. évében rövid szenvedés után tragikus hirtelenséggel elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2009 augusztus 27-én, csütörtökön ló.oo. órakor veszünk végső búcsút a görömbölyi temetőben. 565794 Szerető családja t "Mikor már nem bírtam mert nagyon fájt minden, akkor szép csöndben átölelt az Isten." Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÓLYÁK FERENCNÉ sz. Molnár Mária a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium egykori gazdasági vezetője életének 78. évében elhunyt. Temetése 2009. augusztus 27-én 12 órakor lesz, görög katolikus szertartás szerint a Szentpéteri kapui temető nagyravatalozój ából. A gvaszolo család Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága férj és édesapa KINCSES JÁNOS tarcali lakos, életének 88. évében elhunyt. Temetése 2009. augusztus 27-én 16.00 órakor lesz a tarcali teme­tőben. 566248 A gyászoló család „Elcsitul a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott. Örökké élni fogsz, mint a csillagok. " Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy JUHÁSZ GYÖRGYNÉ sz. Kiss Erzsébet Miskolc-Tapolcai lakos életének 87. évében elhunyt. Temetése 2009. augusztus 28-án 12 órakor lesz a Mindszenti temetőben. 561961 A gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Kegyeleti hirdetését az interneten keresztül is megjelentetheti napilapunkban: www.eszak.hu _ "Már nincs holnap, ennyi volt az élet, S‘, aSSat0^ CSen^en’ a sz‘vete^en élek-" 'rf'jlP' Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett édesapánk ZÁMBÓ TIBOR temetésén megjelentek, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a Miskolci Városgazda Kft. vezetésének és a Temetőgondnokság valamennyi dolgozójának. Gab. ^ Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halot­tunk B. KOVÁCS JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mélysé­ges gyászunkban osztoztak. 559746 Gyászoló szerettei MEGEMLÉKEZÉS Köszönetét mondunk mindazoknak, akik DR. SKÓRÁN MIKLÓS nagykállói gyógyszerész temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. A gyászoló család 564203 EMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor drága gyermekünk BORZA MIKLÓS Húsz évvel ezelőtt itthagyott bennünket. Emléke szívünkben örökké él.... Édesanyja és testvérei 565448 Kegyeleti hirdetéseket a www.eszak.hu internetes oldalunkon keresztül is megjelentethet 17% kedvezménnyel napilapunkban!

Next

/
Thumbnails
Contents