Erzsébetváros, 2010 (19. évfolyam, 1-18. szám)

2010-01-20 / 1. szám

Elég komolyan érintette az autótulajdonos lakókat az a fővárosi jogszabály változás, ami miatt a kerületi képviselő-testületnek több ponton módosítani kellett a helyi parkolási rendeletet. Akkor Devosa Gábor alpolgármester vállalta fel azt a nem igazán kellemes feladatot, hogy tájékoztassa a lakosságot a számukra hátrányos intézkedésről Ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy a kerület vezetése által elfogadhatatlannak ítélt, ám kötelezően teljesítendő változtatásokat mérsékeljék, vagy eltöröljék. Összefoglalónkban a döntés hátterével is megismerkedhetnek olvasóink. Részletek a 2. oldalon! Bababörze Ruhák, játékok, könyvek a Garayn. 5. oldal Rendületlenül A politikai életben cunami, a, kerületben fejlődés. 5. oldal Az év iparosa, vendéglátója, kereskedője Emlékplakett és címado­mányozás a legjobbaknak 7. oldal Karácsony előtt A 8.-9. oldalakon fotó-ösz- szeállítással emlékezünk a karácsony előtti ünnepsé­gekre, rendezvényekre. 2009 Filló Pál, Erzsébetváros or­szággyűlési képviselője a 10. oldalon, dr. Szabó Zol­tán, Erzsébetváros és Jó­zsefváros országgyűlési ' képviselője a 11. oldalon foglalja össze az elmúlt esz­tendőt. Zenei minizsenik Óvodás korú, és a Kópé­vár óvodába jár a Kodály Zoltán Nemzetközi Hege­dű verseny I. helyezettje. Testvére a Janikovszky Éva iskola alsós tanulója hasonló helyezéssel büsz­kélkedhet. 13. oldal Hátrányból előny Az önkormányzatok között elsőként Erzsébetvárosban fogadták el a költségvetést GONDOLATOK KÖVE A Szenes Hanna parkban állították fel december 21-én az első Gondolatok kövét, ami Szenes Hannának, a holokauszt alatt mártírhalált halt költőnek állít emléket. 4. oldal A HOSSZÚ ÉLET TITKA Erzsébetváros 100 és 102 éves lakóját köszöntötte az önkormányzat nevében Ger­gely József alpolgármester. 6. oldal A képviselők minő­sített többségének támogatását élvezi a kerület 2010. évi költségvetése, amit december 14-én tár­gyalt a képviselő- testület. Gergely József előteijesz- tő, valamint a frakcióve­zetők véleménye a 3. ol­dalon olvasható. A politi­kai vélemény mellett utá­najártunk a szakterülete­ken várható változások­nak, fejlesztéseknek is. A bizottsági elnököket arra kértük, foglalják össze a lényeges, költségvetésbe foglalt és elfogadott ele­meket. A szociális ágazat­ról a 2. oldalon, a művelő­dési, oktatási és sport bi­zottság tervezett feladatai­ról a 6. oldalon, a köz- rendvédelmi és környe­zetvédelmi témakörökről a 7. oldalon olvashatják cikkünket. A kerületfej­lesztési bizottság elnöké­nek tájékoztatóját követ­kező lapszámunkban je­lentetjük meg. Hóhelyzet: Ritka természeti jelenség manapság a hé, különösen ha napokon ke­resztül vastagon ellepi az utakat. A kerületi tulajdonban lévő úttesteket a Kamilla Kft. hémentesíti, ám a járdák síkosságmentesítése minden esetben a járda vonalában lévő ingatlan tulajdonosának kötelezettsége. Erre azért sem árt odafigyelni, mert ha baleset történik, az ingatlan tulajdonosa beperelhető. E-mail címünk: olvlev@ erzsebetvaros.hu Az önkormányzat ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80-204-531 Erzsébetvárosi TV hétköznap 17-től 18 óráig. Is­métlés a következő munka­nap 11 órától. Telefonszám adásidő alatt: 462-0794. Üze­netrögzítő: 462-0795. i Parkolási engedélyek: újra a régi rendben!

Next

/
Thumbnails
Contents