Erzsébetváros, 1999 (7. évfolyam, 1-17. szám)

1999-01-15 / 1. szám

Sikeres lakossági fórum Zsúfolásig megtelt január 11-én este az Almássy téri Szabadidőközpont első emeleti kamaraterme az év első la­kossági fórumán. Az Erzsébetvárosiak Klubja hívta meg az önkormányzat vezérkarát: dr. Szabó Zoltán polgár- mester, Gyurisáé Braunsteiner Márta, Koromzay Annamária és Hunvald György alpolgármesterek vállalták a közszereplést. Tóth Tiborné klubvezető bevezetőjét követően dr. Szabó Zoltán polgármester tájékoztatta hallgatósá­gát a legfontosabb tennivalókról. (Folytatás a 3. oldalon) Dr. Kálmán Zsuzsa az új jegyző „Szolgáltató önkormányzatot szeretnék...!” Szakmailag, emberileg is nyitottan Élő adás lesz! r Újra indul az ETV Lapunk megjelené­sének napján: január 15-én ismét indul az ideiglenesen leállt Erzsébetvárosi Tele­víziós Kht. adása. Délután 17-18.30 között élőben köz­vetítik az erzsébet­városi képviselő-tes­tület frakció-vezetői­nek vitáját, valamint a dr. Szabó Zoltán polgármesterrel ké­szített interjút. A műsorvezető Németh Péter lesz. Sugárzik róla a haza­térés belső öröme. Dr. Kálmán Zsuzsa ugyanis némi budai kitérő után visszatért Erzsébetvá­rosba, ahol egyszer már a köz javát szolgálta. Hét Nem hajrá munkával, de év végén, és feszí­tett ütemben dolgozott még a kerületért Er­zsébetváros képviselő­testülete a december pályázó közül hármukat hívták meg arra a tes­tületi ülésre, ahol végül is elsöprő többséggel őt választották meg a jegy­zői posztra. (Folytatás a 3. oldalon) 17-i, valamint a kará­csonyi ünnepeket kö­vető december 29-i rend­kívüli, egyben utolsó ülésén is. (Folytatás a 2. oldalon) A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL Takarékos költségvetés Tisztelt Erzsébetváro­siak, Kedves Polgártár­saim! Köszöntőm Önöket az új év első lapszámában. Az ilyenkor már-már köz­helyszerű ,, Boldog új é- vet! ” kívánság mellett tá­jékoztatni szeretném O- nöket az elkövetkező - várhatóan nem könnyű ­év teendőiről, feladata­iról is, hiszen az, hogy az új esztendő mennyire lesz boldog számunkra, itt élők számára, nem utolsósorban függ attól, hogy e feladatok elvég­zése során milyen si­keresen tudunk együtt­működni. (Folytatás a 2. oldalon) Lakbéremelés lesz! Jelentős szociális kompenzációt ad az önkormányzat A soron következő janu­ár 21-i testületi ülésen több olyan előterjesztés is napirendre kerül, a- mely sarkalatos kérdé­seket tárgyal. Közülük az egyik közvetlenül és mélyen érinti a kerület lakosságát, mert lakbér- emelést javasol. A kör­nyező kerületekhez vi­szonyítva Erzsébetvá­rosban a legalacsonyab­bak a lakbérek. A vár­ható lakbéremelésről, okairól illetve a kom- penzálási lehetőségekről Koromzay Annamária, humánpolitikai alpol­gármester nyilatkozott lapunknak. (Folytatás a 4. oldalon) Pedofll családfő A január 11-i esti órákban kezdődő és hajnalig tartó akció során kapták el a Vl.-YTI. kerületi kapitányság rendőrei azt a férfit, aki ellen felesége délután tett felje­lentést. A férj december óta fizetett a minap 14. életévét betöltött lányuknak azért, hogs közösülhessen és fajta- lankodhasson vele. A gyerek csak most, egy hónap múl­tán szólt any jának, mert már nem bírta tovább elviselni a szexuális zaklatást. A pedofil családfő mire a zsaruk ki­érkeztek már elmenekült kocsijával Garay utcai ottho­nukból. A rendőrök hiába keresték, nem találták, szeren­cséjükre azonban a férfi az éj leple alatt visszajött, Sko­dájával leparkolt a házuknál, majd pedig késsel elvágta a nyakát. A lesben álló zsaruk ekkor értek oda, s azonnal mentőt hívtak. Mivel a sérülés nem volt súlyos, a seb összevarrása után azonnal a fogdába kísérték a férfit.

Next

/
Thumbnails
Contents