Erzsébetváros, 1997 (5. évfolyam, 1-17. szám)

1997-01-17 / 1. szám

J)r U»</ar úr' V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 1997.1. 17. Boldog új évet A gyorsan pergő, s mindig újabb és újabb kihívásokkal kopogtató hétköznapok sodrában szinte észrevétlenül magunk mögött hagytuk a 96-os esztendőt, s három héttel ezelőtt köszöntöttük a második ezred­fordulóhoz közeledve a 97-es évet. Az új év a számvetés és a feladat-meghatározás ideje. A számvetést jómagam nemcsak a tavalyi esztendőről, de polgármesterségem két évéről már tavaly novemberben elkészítet­tem, s tennivalóinkkal együtt közreadtam e lap hasábjain. Most is sorolhatnám az ered­ményeket, csatasorba állíthatnám a felada­tokat, csakhogy az utóbbit nap mint nap megtesszük Megtesszük azért, hogy szebbé, lakhatóbbá váljon e nagyhírű, hajdan pa­tinás városrész, amely nem csupán lakóhe­lyünk, hanem ezer szállal kötődünk hozzá. Itt él a mi nyolcvanezres nagy családunk, amelynek szembe kell néznie az új év hozta áráradattal. Életminőségünk fokmérője azonban nem csupán a közüzemi díjak a gyógyszerek vagy az élelmiszerek árának emelkedése, hanem a hivatal működése, a kerület rendje, tisztasága, iskoláinak, intézményeinek, egészségügyi és szociális hálózatának működése, milyensége. Ezek az egyre nehezedő gazdasági helyzetben is pél­daértékűen dolgoznak, szolgálják a kerület­ben élőket. Köszönet illeti pedagógusainkat, köztisztviselőinket, orvosainkat, szociális munkásainkat, képviselőinket, akik a lehetőségekhez képest mindent megtettek azért, hogy a kerület lakóinak életminősége a legnehezebb helyzetben is legalább szin­ten maradjon. Hogy ez töretlen maradjon az idén is, ahhoz nyolcvanezres nagy csalá­dunk érdekében pártoknak, civilszer­vezeteknek hovatartozásra tekintet nélkül össze kell fogniuk. Rátalálva arra, ami ben­nünket összeköt. Ez kell ahhoz, hogy nagymúltú városrészünk újjászülethessen. E gondolatok jegyében kívánok az erzsé­betvárosiaknak boldog új évet. Bakonyi Karola polgármester Parkolási helyzet Erzsébetvárosban Erzsébetvárosban mint­egy 10 ezer 500 sze­mélyautó után fizetünk gépjárműadót. Ezen­kívül a nappali órákban itt keresnek helyet az itt dolgozók és az itteni üzletekben vásárlók is autóiknak. A kerületi utak forgalmá­nak jelentős része a parkolóhelyet keresőkből áll. A kilencvenes évek Erzsébetváros árkádjai végre átjárhatóvá váltak a karácsony és újév előtti nagy kirakodóvásár után. Bár maradt még zokni, harisnya és alsónemű árus a Flavius üzletház szomszédságában, s az elmaradhatatlan zöldség árus standja is ha esik, ha fúj működik az Astoriá­nál, „társával” a Pizza elején a fővárosi önkor­mányzat a rendőrséggel együtt elszállítana a tilos­ban parkoló autókat, legalább a forgalmasabb helyekről, de ez már évek óta megszűnt. Ma már nem is büntetik azokat az autósokat, akik szabályta­lankodásukkal a gyalo­gosokat és az autós for­galmat zavarják, veszé­lyeztetik. (folytatás a 4. oldalon) kuckóval együtt. Hogy meddig? Ehhez nem sok köze van a terület kerületi gazdájának, Erzsébetvá­rosnak. Ugyanis a főváros áldásá­val, hatékony „közremű­ködésével” hosszú ideje tart az állandó zöldség­gyümölcs kirakodóvásár az Astoriánál. (folytatás a 4. oldalon) Védett műemlék a Rózsák tere Műemlékvédelem alá került a Rózsák tere a közelmúlt­ban, a szakemberek szerint ugyanis a tér rendkívüli kincse a fővárosnak, kü­lönös szerkezetével, értékes épületegyüttesével. A Rózsák terén (valaha Szegényház téren) a műem­lékvédelem először a zöld­házat (a nyilvános illemhe­lyet) tüntette ki figyelmével, ám idővel a Szent Erzsébet Katolikus Templomot is védelem illette meg. (folytatás a 8. oldalon) Januári ár áradat Le kell nyelnünk a keserű pirulát az új esztendő első hónapjában: 1997 ugyanis nagyarányú áremelkedé­sekkel köszöntött ránk. Január 1-jétől számos szol­gáltatásért jóval többet fizetünk, mint korábban. Összeállításunkban bemu­tatjuk a díjváltozásokat, ame­lyek közül néhányat azon­nal, míg egyeseket (mint például a közüzemi tarifák növekedését) csak a már­ciusi számlák kifizetésekor érez meg a pénztárcánk. (folytatás a 11. oldalon) Következő lapszámunk február 7-én jelenik meg! Egész évben kirakodóvásár Fotó: Szalay István

Next

/
Thumbnails
Contents