Erzsébetváros, 1996 (4. évfolyam, 1-17. szám)

1996-01-10 / 1. szám

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 1996.1.10. Eredményes esztendőt, Erzsébetváros! Szeretném, ha nem lenne igaza a régi pesti viccnek, miszerint ez az év közepes esztendő lesz: rosszabb, mint a tavalyi, de jobb, mint a következő. Úgy gondolom, 1996. sok szempontból szebb emlékeket hagy majd maga után, mint ez a most búcsúztatott év. Nem ígérek most semmit, mert az ígéret helyett már az esztendő első napjától kezdve dolgozunk, dolgozom azon, hogy más hangu­latban és eredményesebben működjön az önökért tevékenykedő képviselői testület, az önöket szolgáló önkormányza­ti hivatal. Kívánhattam volna boldog vagy szerencsés új évet is, de a boldogság és sokszor a szerencse alapja az, hogy hatékony munka, mennyiségileg mérhető, minő­ségileg értékelhető cselekvés álljon mögötte. Eredményt kí­vánok minden erzsébetvárosi pol­gárnak munkájában és ma­gánéletében egyaránt. Apró lé­péseket fogunk tenni, de a sok apró lépéssel kilométerekkel szeretnénk előre jutni. Jó lenne, ha mindannyian komolyan ven­nénk József Attila halhatatlan sorait: S rendezni végre közös dolgainkat Ez a mi munkánk és nem is kevés. Bakonyi Karola polgármester FEHÉR KLÁRA Adni és elfogadni Nehéznek, kegyetlennek ígérkezik ez a tél. A mi szegény hetedik kerületünkben sok lakás hideg, sok asztalra szűkösen jut étel. Tombol az influenza járvány, pusztít az idősek között, pusztít azok között, akik rosszul tápláltak, akinek nem ad védettséget a vitamin, akiknek nem telik, vagy szűkösen telik orvosságra. A patikában találkoztam azzal a nyugdíjas tanítónővel, aki nem tudta kiváltani a drága vérnyomáscsökkentő gyógyszert. Amikor megkérdeztem, hogy fordult-e már az önkormányzathoz gyógyszersegélyért, elvörösödve tiltakozott. Negyven évi be­csületes munka után nem fogad el alamizsnát senkitől. A nevét nem akarta elárul­ni, a címét nem volt hajlandó megmondani, csak annyit mondott, hogy negyven évig tanítottam a gyerekeket... Azt hiszem, nincs az önkormányzatnak sem Mikulás-puttonya, nem tudja megis­mételni a kenyér és a hal csodáját, nem tud egy kenyércipóból tízezreket jóllakat­ni. De valamit meg kell tanulnunk: tárt szívvel adni és szégyenkezés nélkül elfo­gadni. Jó volna, ha újságunk, az Erzsébetváros rendszeresen közölné, hol lehet nélkülözhető tartós élelmiszert, ruhát, cipőt, takarót, kinőtt vagy használt, de még jó pulóvert, kabátot leadni, odaajándékozni. És hol lehet azok helyett, akik szé­gyellnek jelentkezni, elmondani, hogy ennek és ennek a szomszédomnak szüksége volna a segítségre. Nehogy a legrászorultabbak, legszemérmesebbek maradjanak segítő kéz nélkül, nehogy csak a hangosaknak, lülekedöknek jusson egy zsák tüzelő, meleg étel.Gondolom, a mi kerületünkben nem élnek milliomosok, de vannak jószívű emberek, akik úgy tudnak adni, hogy a megsegítettek ne érezzék, hogy alamizsnát kaptak.Érezzék, hogy testvéri szeretet az ajándék. Meg kell tanulnunk jószívvel adni és jószívvel elfogadni. Rendelet mellékletünk ezúttal a házfelügyelői szolgálati lakásokról és az Erzsébetváros Díszpolgára cím alapításáról és ado­mányozásának rendjéről szóló önkormányzati ren­delkezéseket ismerteti. A tartalomból: A gépjárműtörvény módosítása 2. oldal Folytatódika krumpli akció 3. oldal Mondjuk a magunkét 5. oldal Új év új árakkal 8-9. oldal (folytatás a 7. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents