Erzsébetváros, 1994 (2. évfolyam, 1-17. szám)

1994-01-14 / 1. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Vannak még becsületes emberek! Dr. Hahn György képviselő úr karácsony napjaiban egy 2,5 millió értékű takarékbetétkönyvet talált, melyet mint becsületes állampol­gár azonnal beszolgáltatott a kerületi Rendőrkapitányságra. Azóta a kapitányság megtalálta a tulajdonost és átadta részére a takarékbetétkönyvet. Azt hiszem valamennyiünk nevében megköszönhetjük Dr. Hahn György úr becsületességét. Faragó János Polgármester Megvehető lakások listája A képviselő-testület 237/1993.(XII. 16.) sz. ha­tározatával az alábbi épületeket jelölte ki elidege­nítésre. Csehát utca 4. Wesselényi utca 75. Damjanich utca 25/a. Bethlen Gábor utca 9. Damjanich utca 35. Csehát u. 16-18. Damjanich utca 45. Damjanich utca 36. Dembinszky utca 22. Dembinszky utca 6. Dohány utca 86. Dembinszky utca 11. Erzsébet krt. 32. Dembinszky u. 43. Garay utca 29-31. Dohány utca 67. Garay utca 38. Dózsa György út 58. Hársfa utca 5-7. Garay utca 4. Hársfa utca 23. Garay utca 22. Hernád utca 26. Hársfa utca 27. Hernád utca 27. Hernád utca 19. Hevesi Sándor tér 2. Hevesi Sándor tér 3. István utca 16. Izabella utca 25. István utca 45. Murányi utca 2. Izabella utca 29. Murányi u. 18. Murányi utca 16. Murányi utca 36. Murányi utca 24. Murányi utca 39. Murányi utca 44. Peterdy utca 3. Murányi utca 59. Péterfy Sándor utca 26. Nefelejcs utca 31. Péterfy Sándor utca 37. Nefelejcs utca 51 Rózsa utca 43. Péterfy Sándor utca 36. Thököly út 5. Peterdyutca 18. Thököly út 7. Thököly út 8. Thököly út 9. Thököly út 13. Thököly út 22. Thököly út 23. Wesselényi utca 69. Thököly út 30. Wesselényi utca 65. Rottenbiller utca 38. Változott a rendelet Mozgáskorlátozottak támogatása A 179/1993. (XII. 29.) Komi. rendelet újra szabályozta a moz­gáskorlátozott személyek közle­kedési támogatásának lehetősé­gét. Az alábbiakban a legfonto­sabb változásokat ismertetjük: Az új rendelet a mozgáskorlá­tozottak két csoportját külön­bözteti meg: 1. ) Súlyos mozgáskorlátozott személy 2. ) Mozgáskorlátozott személy Súlyos mozgáskorlátozott sze­mély közlekedési kedvezményei az alábbiak: a. ) személygépkocsi szerzési támogatás b. ) személygépkocsi átalakítá­si támogatás c. ) közlekedési támogatás d. ) parkolási engedély Mozgáskorlátozott személy csak parkolási engedélyt kap­hat. A közlekedési támogatás ösz- szege a súlyos mozgáskorláto­zott személy részére a. ) 6.000 Ft/év, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy 3-18 éves korú, vagy a hatva­nadik életévét betöltötte. b. ) 12.000 Ft/év, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy I8­60 év közötti. . Az orvosi szakvéleményt kére­lemre a választott háziorvos, há­zi gyermekorvos, ezek hiányá­ban a lakhely szerint területileg illetékes háziorvos, házi gyer­mekorvos állítja ki, a kérelmező személyes vizsgálata alapján. A szakvélemény tartalmazza, hogy: a. ) az érintett személy súlyos mozgáskorlátozott, mozgáskor­látozott, vagy nem mozgáskorlá­tozott. b. ) állapota végleges, vagy vál­tozhat. Amennyiben az állapot változ­hat. a szakvéleményt évente fe­lül kell vizsgálni. A kérelmek benyújtási határideje: 1994. m. 15. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő, amely azt jelenti, hogy ezután csak akkor lehet benyújtani kérelmet, ha a moz­gáskorlátozottság ténye év köz­ben következik be. Közlekedési támogatás iránti kérelemhez használható nyom­tatvány beszerezhető a Szociális és Gyermekvédelmi Központ­ban, 1071 Bp. Dembinszky u. 26. szám alatt, félfogadási idő­ben az 1. szobában, kedden és csütörtökön az ügyfélszolgálati irodán. Fogadóóra változás Koromzay Annamária (14. vk. képviselője) fogadóórájának időpontja megváltozott: 1994. január 1-tó'l minden hónap első' keddjén 17-19 óráig a Dob utca 103-ban az SZDSZ irodában várja választókörzetének illetve a kerület polgárainak kérdéseit. 2 ERZSÉBETVÁROS 1994/1. szám

Next

/
Thumbnails
Contents