Erzsébetváros, 1993 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1993 / 1. szám

Köszöntő Lectori salutem - Üdv az Olvasónak! Azókori Róma írástudóinak szép köszöntésével üdvözöljük azokat, akik ma először veszik kézbe a régi-új kerületi lapot, az Erzsébetvárost. Üdv az Olvasónak, akiről feltételezzük, hogy szereti, becsüli, egyreszebbnek-jobbnak-gazdagabbnak kívánja látni "legszűkebb hazáját", azt a kisközségnél is kisebb területet, ahol nagyvárosnyi ember él: Erzsébetvárost. Kis lapunk nem csupán egy akar lenni a nagyon sok közül. Nem is az újságos-standokon találkozik vele az Olvasó: házhoz megyünk, ott akarunk lenni minden VII. kerületi lakos ajtajában és-olvasó-asztalán. Szerénytelenek leszünk: azt szeretnénk, hogy hónapról hónapra várják az Olvasók lapunkat, hogy beszédtéma legyen a családban, az ismerősök és a szomszédok között, hogy - mikor jön már az Erzsébetváros legújabb száma. Mi, a szerkesztőség, tudjuk, hogy ezért sokat kell tennünk. Úgy tervezzük, hogy a kerület - lakosság és önkormányzat - szócsöve leszünk. Szólni akarunk mindenről, ami érdekli - érdekelheti-a kerület lakosait, legyen az képviselői fogadónap, kulturális vagy sportesemény, nemzeti vagy egyházi ünnepség, egyszóval: bármi, ami közérdekű. Nem adunk helyet semmilyen pártcsatározásnak, sem valamely politikus egyéni törekvéseinek. Következik ez abból, hogy tárgyilagosan és közérthetően akarjuk informálni olvasóinkat. Lapunkat a szó legnemesebb értelmében közszolgálatnak tekintjük és ennek megfelelő szellemben írjuk-szerkesztjük. Az informáltság azonban csak akkor lehet valódi és teljes, ha - kétirányú. Vagyis kérjük és igényeljük az Olvasók leveleit, hozzászólásait cikkeinkhez és észrevételeit mindenről, ami a kerületben történik - vagy aminek jó lenne megtörténnie, s ami kár, hogy megtörténik. Szeretnénk minél több olvasói levelet közölni és megannyinak utánajárni, riportot, cikket írni róla. Fogadkozhatnánk szép szavakkal. ígérhetnénk sokmindent, hiszen most csupán az első számot indítjuk útjára. Mi azonban azt szeretnénk, hogy az Erzsébetváros legyen mértékadó és szótartó, szavahihető kerületi orgánum. Hogy talán egy vagy néhány év múlva az Olvasótól kapjunk valami ilyesmi üdvözletei: Redactori salutem - Üdvözlet a szerkesztőknek! Miből és mire költ az ■ ■ Önkormányzat? Interjú Faragó János polgármesterrel- Hogyan áll össze a költségvetési keretösszeg?- Gyakorlatilag négy fő csoportból tevődik össze: az állami támogatás, a személyi jövedelemadó forrásmegosztási része, aztán - ugyancsak forrásmegosztási alapon - az iparűzési adó. Ez az a három tétel, amelyet részint az állam, részint a főváros biztosít. Ez összességében egymilliárd huszonkétmillió forint. A kerületnek a működéséhez - és csak a működéséhez! - egymilliárd hatszázmillió forintra van szüksége. Az állami támogatás és a működéshez szükséges összeg közötti különbséget az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia.- Milyen forrásokkal számolhat az önkormányzat?- A lakáselidegenítésből befolyt összegek egy elkülönített számlán vannak, ennek meglehetősen magas a kamathozama. A kamatbevételekből 110-130 millió forintot tervezünk ebben az esztendőben. Mintegy 80-100 millió forint bevétel származik a nem lakás célú helyiségek egyszeri igénybevételi díjából. Kisebb adótételekből, helyhasználati díjakból teszünk még szert bevételekre. Ezekből a tételekből - ha szűkösen is - fenn tudjuk tartani biztonságos működőképességünket. Ahhoz, hogy fejlesszünk vagy felújítsunk, hozzá kell nyúlnunk a tulajdonunkhoz is, tehát adott esetben bevinni apportként egy vállalkozásba, ahonnan folyamatos bevételt remélünk, esetleg magunknak kell vállalkoznunk a vagyonúnkkal, végső esetben pedig teljes egészében eladjuk a tulajdonunkat. Ezekkel az üzletekkel tudjuk megteremteni azt az anyagi fedezetet, amellyel jogos igényeket kell kielégítenünk.- Milyen területek élveznek elsőséget a költségvetés fejlesztési tételei között?- Súlyukat tekintve a következők szerepelnek a sor elején: iskolák, bölcsődék, óvodák, intézmények nyári karbantartási munkái, felújítása. A kerületben borzalmasan rossz állapotban vannak az utcák. Ehhez pénzt kell teremteni! Ha fel akarjuk építeni - és ez tervbe is van véve - a rehabilitációs gondozóházat, ahhoz is forrás kell. (folytatás a 2. oldalon) <\ Am\<ol E rzsébetváros- AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA - L ÉUFOLYAM, 1993/1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents