Szent Ferenc-rendi katolikus gimnázium, Érsekújvár, 1915

Pozsonyi tankerület. 1915 16. isk. év. AZ ÉRSEKUJVÁRI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1915—1916. TANÉVRŐL. KÖZLI: FINTA FERENC IGAZGATÓ. Érsekújvár WINTER ZSIGMOND FIA KÖNYVNYOMDÁJA 1916,

Next

/
Thumbnails
Contents