Erős Vár, 1962 (32. évfolyam, 1-11. szám)

1962-01-01 / 1. szám

AMERIKAI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK LAPJA- Vol. XXVI. Évfolyam — 1962. JANUÁR - No. 1. szám. -OROK PROGRAM Egy régi, nemes, gótikus templom ablakából nézegetem a szomszéd modern templomot. Változik a templom külső for­mája. A méltóságos román stílű templom után jön a ha­­tamas építészeti költemény:a gót székesegyház, ezt váltja a cifra barokk s azután jön a gyár-stílusban épített modern templom. Változik a templom, válto­zik a templom népe és Isten is válogatja a változó temp­lomokban a munkásait, — csak a program marad örök. Miért épül a templom? Ketten építik: Isten és az ember. Isten az embernek, az ember az Istennek épít temp­lomot. Isten azért építi, hogy ebben a világban képviselje Isten ügyét. Az ember azért építi, hogy Isten előtt képvi­selje az ember ügyét. A világ fellázadt Isten ellen s legjobb esetben bezárja Istent a temp­lomba és reácsukja az ajtót. Isten azonban nem börtönnek építette a templomot, hanem azért, hogy haditámpont le­gyen. Istennek nem az az aka­rata, hogy a templom mozgó­kórház legyen, ahová az élet sebesültjeit és rokkantjait hoz­zák be, hogy balzsamot kap­janak. Kern is az az akarata, hogy a templom üdülő legven, ahol a fáradt ember, mint langyos fürdőben, új erőre kapjon, — hanem azért építette Isten a templomot, mert az akarja, hogy MISSZIÓT A LEGYEK, A templomnak harci feladata van : — VILÁG ELLEN ISTENÉRT ! És a világ nemcsak körülötted van, hanem benned is. A templomnak nem az a feladata, hogy nyugtasson. — hanem az, hogy felébresszen az álomból. — Előbb nyugtalanítania kell, s azután az Isten békessége is a miénk lehet. Engeded-e, hogy a templom az új - esztendőben elvégezze benned és rajtad az Isten program j át ?! Ha ezt akarod, akkor : g|. B. U. É. K. — Bízzad Újra Életedet Krisztusra l «*••4 Ózdy Papp Zoltán

Next

/
Thumbnails
Contents