Erős Vár, 1944 (14. évfolyam, 1-10. szám)

1944-01-01 / 1. szám

VOL. 12. ÉVFOLYAM. 1944. JANUÁR 1. SZÁM Vizkereszti feladat: Mutassuk meg Jézust. Hifi »Ä A vizkereszti ünnepkör célja az, hogy felébressze bennünk a vágyat arra, hogy Jézust megmutassuk a világ nemzeteinek. Mert Jézus min­denkihez jött. Nemzetiségi és faji kivétel nélkül, mindenkihez! Eljö­vetele óta majdnem 2,000 esztendő telt el és még nagyon, de nagyon sok helyen kell megmutatni Jézust. Úgy a mi személyes tapasztala­taink, mint az előttünk élt keresz­tyének tapasztalatai azt mondják, hogy Jézus érdemes arra, hogy Öt az egész emberi világnak megmu­tassuk. Minden lelkes lénynek szükége van Jézusra, mert Ő az e­­gyetlen lelki vezér, aki az emberből a legnemesebb érzelmeket tudja ki­váltani. Az ő befolyása ezt a go­nosz világot egy nagy testvériséggé tudná alakítani. A szomorú valóság az, hogy még mindég nagyon sok hely van ezen a földön, ahol nem is hallottak Jé­zusról. Ezek a helyek nem okvetle­nül a pogány népek országaiban vannak. Igen sok keresztyén temp­lom árnyékában is élnek emberek, akiknek soha senki nem vitte el Jé­zus áldott üzenetét és hírét. Mindennapi tapasztalatból tud­juk, hogy ez igy van. Tudjuk azt is, hogy Jézus eljövetele után kétezer évvel ennek nem lenne szabad igy lenni. Ki itt a hibás? Ki mu­lasztotta el ezt a fontos munkát? Az egyházak? A keresztyén egyház tagok? Minden hivőnek, aki keresztyén, van egy Krisztusa, akit ő mutat meg a világnak. Ez a Krisztus, aki igaz, csak annyiban fog megnyilvá-

Next

/
Thumbnails
Contents