Erős Vár, 1938 (8. évfolyam, 11-12. szám)

1938-11-01 / 11. szám

VOL. V. ÉVF. 1938 NOVEMBER Hó ' NO. 6. SZÁM A clevelandi templomszentelés OKTÓBER 23-án öröm ünnepe volt a clevelandi ma­gyar evangélikusságnak. Ezen a napon volt ün­nepélyes keretek között felszentelve a West Sidei Ág. Hitv. Evan­gélikus gyülekezet uj temploma, valamint e­­zen a napon volt átadva hivatalosan rendelteté­sének a gyülekezeti ház is. Még a tavasz folya­mán a gyülekezet 8,500 dollárért megvásárolta a West 28-ik ucca és Carroll Avenue sarkán levő ingatlant, mely állt akkor egy nagy faházból és egy a faház mellett levő kis téglaépületből, melyet annak idején a Carroll Egyetem torna­teremnek használt. A vétel után a gyülekezet tagjai munkához láttak és a nagy faház máso­dik emeletét két lakássá alakították át. Az el­ső lakás a lelkész lak, a hátsó lakás a házgond­nok otthona lett. A ház földszinti részében van az iroda, vasárnapi iskolai, egyleti és gyüleke­zeti termek, valamint egy tágas gyülekezeti konyha. így a nagy faházat a gyülekezet szor­galmas tagjai átalakították egy gyülekezeti házzá, melyben a templomon kívül minden szükségletét megtalálja az egyházi élet. A tá­gas udvaron levő téglából épült tornatermet is átalakították maguk a gyülekezeti tagok. A tornateremben a közfalakat lebontották, az A WEST SIDEI EGYHÁZ OLTÁRA

Next

/
Thumbnails
Contents