Evangélikus egyházkerületi collegium, Eperjes, 1914

A TISZAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET EPERJESI COLLEGIDMMK JL ___ ___ __ r ___ rr é rtesítője az 1914—1915. tanévről. *=3 KÖZZÉTESZI c=i DRASKÓCZY LAJOS COLLEGIUMI IGAZGATÓ. EPERJES, KÓSCH ÁRPÁD KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZETE 1915- 8126. V I

Next

/
Thumbnails
Contents