Evangélikus ker. collegium, Eperjes, 1854

■íj*'. tóbO Az Eperjesi pvang, kerületi Collegium 185<l5iki kik* ' I 1 T 1 S í f ® J 1, m e I yK az intézet jeleiV állapotjának* általános rajzárt kívül, niagábart foglalja < síző»' í. í*x. Pártfogók névsorát és adományaik hálás emlékét^ v '' ; v '• f a'1 közelebb1 múlt három év folytán,1 nemeslelkü' áldozatkészséggel, a’Collegium ML pénz-erejétr gyarapítani kegyeskedtek. ml'-- _ . Kiadta a^Colíégiuuii Felügyelőség ’s tanári kar1 neveden RANDRÁR ANDRÁS , Eperjesen. Bedlitz Ed. betűivel 185 5.

Next

/
Thumbnails
Contents