Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 37. kötet (284-291. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 37. (Budapest, 1908)

Szladits Károly: Az osztrák polgári törvénykönyv novella-javaslatáról [284., 1908]

ваш 7 *C MAGYAR JOGÁSZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. Szerkeszti: Dr Szladits Károly, a Magyar Jogászegylet titkára. 1908. április hó. 284. sz. XXXVII. kötet 1. füzet. AZ OSZTRÁK POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV NOVELLA-JAVASLATÁRÓL irta és A MAGYAR JOGÁSZEGYLETNEK 11Ю8. FEBRUÁR KO 29-JEN, TELJES-ÜLÉSÉN ELŐADTA D£ SZLADITS KAROLY KIR. TÖRVÉNYSZÉKI BÍRÓ, EGYETEMI MAGÁNTANÁR. P Szilágyi Arthur Károly felszólalásával. BUDAPEST. 1908. Ára 1 korona A Magyar JogászegyleU Értekezések, julius és augusztus kivételével, minden, hó elején jelennek meg. — Az értekezéseket a Magyar Jogászegylet tagjai, tag illetményül kapják.

Next

/
Thumbnails
Contents