Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 36. kötet (277-283. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 36. (Budapest, 1908)

Kiss Géza: A pozitív szerződésszegések a német polgári törvénykönyv és a tervezet alapján [277., 1907]

MAGYAR JOGÁSZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. P Y Szerkeszti: Dr. Szladits Károly, a Magyar Jogászegylet titkára. £ 1907. október hó. 277. sz. XXXVI. kötet. 1. FÜZET. A POZITÍV szerződésszegések A NÉMET POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV ÉS A TERVEZET ALAPTAN IRTA és A MAGYAR JOGÁSZEGYLETNEK 1900. NOVEMBER 17-ÉN TARTOTT TELJES-ÜLÉSÉN ELŐADTA DE KISS GÉZA &1R. JÓGÁKADÉMIAI TANÁÉ BUDAPEST. 1907. Ára 30 fillér. 4 Magyar Joqászegyleti Értekezések, julius és augusztus kivételével, minden hó elején jelennek meg — Az értekezéseket a Magyar Jogászegylet tagjai tag illetmény ül kap ják.

Next

/
Thumbnails
Contents