Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 31. kötet (244-249. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 31. (Budapest, 1905)

Navratil Ákos: A szövetkezetekről szóló törvénytervezet [244., 1905]

MAGYAR JOGÁSZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. Szerkeszti: Dr. Szladits Károly, a Magyar Jogászegylet titkára. 1905. FEBBUÁR HÓ. 244. sz. XXXI. kötet 1. füzet. A SZÖVETKEZETEKRŐL IRTA ÉS A MAGYAR JOGÁSZEGYLETNEK 1904. ÉVI NOVEMBER HÓ 12-ÉN TARTOTT TELJES-ÜLÉSÉN ELŐADTA D£ NAVRATIL AKŐS KIÉ. JOG-AKADÉMIAI NY. R. TAN ABS BUDAPEST. 1905. Ara 1 korona,. A Magyar Jogászegyleti Értekezések, julius és augusztus kivételével, minden hó elsején jelennek meg. — Az értekezéseket a Magyar Jogászegylet tagjai tagilletményül kapják. bt Ф В M •pH = © pH © •1-5 Й cö pO 32 Й S © ■Й a +Э © 2 SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET.

Next

/
Thumbnails
Contents