Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 30. kötet (237-243. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 30. (Budapest, 1904)

Almási Antal: Törvényes kötelmek a tervezetben [237., 1904]

MAGYAR JOGÁSZEGYLET] ÉRTEKEZÉSEK. Szerkeszti: Dr. Szladits Károly, a Magyar Jogászegylet titkára. 1904. junius hó. 237. sz. . XXX. kötet. 1. füzet. TÖRVÉNYES KÖTELMEK A TERVEZETBEN. IRTA D= ALMÁST ANTAL KIK. ALBIRÓ PeloLvastatott A MAGYAR JOGÁSZEGYLETNEK 1904. ÉVI ÁPRILIS HÓ 23-án TARTOTT TELJES-ÜLÉSÉBEN. RE SZLADITS KÁROLY ÉS VIRÁG GYULA FELSZÓLALÁSAIVAL BUDAPEST. 1904. Ára 50 fillér* A Magyár jogászegyleti Értekezések, julius és augusztus kivételével, minden hó elsején jelennek meg. — Az értekezéseket a Magyar Jogászegylet tagjai tag i lletmény ül kapják.

Next

/
Thumbnails
Contents