Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 29. kötet (231-236. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 29. (Budapest, 1904)

Grecsák Károly: A kereskedelmi üzletek átruházása [231., 1904]

A KERESKEDELMI ÜZLETEK ÁTRUHÁZÁSA. GRECSÁK KÁROLY KIB. CUBXAI BÍRÓ ELŐADÁSA A MAGYAR JOGÁSZEGYLETNEK 1903 NOVEMBER 21-MKI TELJES ÜLÉSÉN D£ Neumann Ármin, D- Baumüabten Nándor es I)s Engel Aurél FELSZÓLALÁSÁVAL, BUDAPEST. 1904. Ára 40 fillér. Л Magyar Jogászegyleti Értekezések, julius és augusztus kivételével, minden hó elsején jelennek meg. — Az értekezéseket a Magyar Jogászegylet tagjai tagilletményül kapják. A 229. és 2130. számú füzetek később jelennek mey. PKgYAR JOGÁSZEGYLET! ÉRTEKEZÉSEK. Sjr:' Szerkeszti: Dr. Szladits Károly, a Magyar Jogászegylet titkára,--- - - - = -■■ 1904. JANUÁR HÓ. 2:11. HZ. XXIX. KÖTET 1 . FÜZET.

Next

/
Thumbnails
Contents