Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 26. kötet (211-218. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 26. (Budapest, 1903)

Az új bűnvádi perrendtartás a gyakorlatban. A Magyar Jogászegyletben 1902. deczember 13-tól 1903. január 17-ig folytatott vita [211., 1903]

fbQ/Щ MAGYAR JOGÁSZEGYLET! ÉRTEKEZÉSEK. SÍI. XXYI. KÖTET. 1. FÜZET. AZ Ш BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS A GYAKORLATBAN. A Magyar .Jogászegyletben ]fK№ ileczember 13-tól 1903 január 17-ig folytatott . nta. Fayer László, Weisz Ödön, Székely Ferenoz, Tóth Gerő, Barna Ignácz, Várkonyi Oszkár, Schächter Miksa, Gál Jenő, Bózsa Vilmos. Г.Г;;.". . V; i ii 1 \mS.63 BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents