Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 24. kötet (201-205. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 24. (Budapest, 1902)

Sipőcz László: A törvénytelen gyermekek jogállásáról [201., 1902]

— MAGYAR JOGÁSZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. 201. XXIV. KÖTET. 1. FÜZET. A TORVENYTELEN GYERMEKEK JOGÁLLASÁRÓL. AZ 1901 DECZEMBER 5-ÉX ÉS 1902 JANUÁR 10-ÉN TARTOTT VITA. D£ SIPŐCZ LÁSZLÓ ELŐADÁSA. Rí Márkus Dezső, De Várady Zsigmond és Szakolczay Árpád FELSZÓLALÁSÁVAL. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents