Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 16. kötet (143-149. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 16. (Budapest, 1898)

Az ági öröklésről. Barna Ignácz, Enyiczkey Gábor és Kégl János jogászegyleti előadásai [143., 1898]

MAGYAR JOGÁSZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. 143. XYI. KÖTET. 1. FÜZET. AZ ÁGI О R О К LE SR О L. m BARNA IGNÁCZ, № ENYICZKEY GÁBOR És DE KÉGL JÁNOS JOGÁSZEGYLETI ELŐADÁSAI. BUDAPEST. FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1S98. jíbr PEIS[[\ í í Э jjggg^^, I

Next

/
Thumbnails
Contents