Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 15. kötet (134-142. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 15. (Budapest, 1899)

Róth Pál: A szavatossági kötelezettség törvényi szabályozása [134., 1898]

MAGYAR JOGÁSZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. 134. XV. KÖTET. 1. FÜZET. A SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉG TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA. IRTA De KÓTH PÁL. ÉELOLVASTATOTT A MAGVAK JOGÁSZEGYLET 1898. JANUÁR 22-IKI ÜLÉSEN. BUDAPEST. FBANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA! 1898. Ára 20 kr i "■?:'-xitÁ-X..- * át

Next

/
Thumbnails
Contents