Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 14. kötet (124-133. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 14. (Budapest, 1898)

Csemegi Károly: Az egyházi holtkéz a magyar törvények szerint [124., 1897]

fia, Щ­MAGYAR JOGÁSZEGYLET! ÉRTEKEZÉSEK. 124. XIY. KÖTET. 1. FÜZET. AZ EGYHÁZI HOLTKÉZ A MAGYAR TÖRVÉNYEK SZERINT. ELŐADTA A MAGYAR JOGÁSZEGYLET 1896. DECZEMBEE HÓ 5-ÉN TARTOTT TEL JES -ÜLÉSÉBEN C SEM EG I KÁR О LAG Ajándéka i • Л.,-. -ft , ... ------ j/ BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents