Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 10. kötet (90-100. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 10. (Budapest, 1894)

Salgó Jakab: Kétes elmeállapotok a törvényszék előtt [90., 1893]

A Magyar Jogászegylet igazgató választmányának tagjai: Elnök: Csemegi Károly nyug. curiai tanácselnök, alelnökök: Manoilovich Emil curiai tanácselnök, Dr. Környelj Ede ügyvéd; titkárok: Dr. Fayer László egyetemi rk. tanár, Dr. Illés Károly ügyvéd, nyug. kir. ügyész; Dr. Bleuer Samu ügyvéd; ügyész: Dr. Siegmund Vilmos ügyvéd; pénztárnok: Dr. Szivák Imre ügyvéd; könyvtárnok: Dr. Tornai János kir. táblai biró ; választmányi tagok: Dr. Baumgarten Izidor kir. törvényszéki biró, Dr.Beck Hugo curiai biró, Bodor László kir. törvénysz. biró (Kolozsvár), Dr. Concha Győző egyetemi tanár, Cserna Vincze kir. főügyész (Nagy­várad), Dr. Chor in Ferencz ügyvéd, orsz. képviselő, Czorda Bódog curiai másodelnök, Dr. Dárday Sándor, Daruváry Alajos nyug. curiai másodelnök, Dr. Gruber Lajos kir. alügyész, Dr. Gyó'ry Elek a budapesti ügyvédi kamara elnöke, Halmágyi Sándor kir. táblai biró, Dr. Heil Fausztin kir. táblai biró, Dr. Herczegh Mihály egyetemi tanár, Hodossy Imre ügyvéd, orsz. képviselő, Dr. Hoffmann Pál nyug. egyetemi tanár, Dr. Imling Konrád curiai biró, Kelemen Mór curiai biró, Dr. Kováts Gyula egyetemi tanár, Dr. Lukács Adolf kir. táblai biró (Pécs), Dr. Nagy Dezső a budapesti ügyvédi kamara titkára, Dr. Nagy Ferencz egyetemi tanár, Dr. Plósz Sándor egyetemi tanár, Sárkány József kir. táblai alelnök, Dr. Schwarz Gusztáv ügyvéd, egyetemi magántanár, Székács Ferencz kir. curiai biró, Székely Ferencz kir. curiai biró, Szentgyörgyi Imre curiai tanács­elnök, Dr. Teleszky István országgyűlési képviselő, Tóth Gáspár ügyvéd (Selmecz), Tóth Lörincz curiai tanácselnök, Vargha Ferencz kir. törvényszéki biró, Dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár, Dr. Wlassics Gyula egyetemi tanár, Dr. Zsögöd Benő egyetemi tanár.

Next

/
Thumbnails
Contents