Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 9. kötet (83-89. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 9. (Budapest, 1893)

Doleschall Alfréd: A gyermekvédelem ügyének törvényhozási szabályozása [83., 1893]

MAGYAR JOG ASZEG YLETI ERTEKEZESEK. 83. IX. KÖTET. 1 A GYE R ME КVE DE LEM ÜGYÉNEK TÖRVÉNYHOZÁSI SZABÁLYOZ AS A. IRTA, Dl DOLESCHALL ALFRED. FF.LOLVASTATOTT A MAGYAR JOGÁSZEGYLET BÖRTÖNÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK 1893. ÁPRII. 29-IKI ÜLÉSÉN. BUDAPEST. • FRANK UN-TÁRSUL AT KÖNYVNYOMDÁJA. 1893. Ám 20 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents