Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 8. kötet (72-82. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 8. (Budapest, 1893)

Reichard Zsigmond: Az anthropologikus büntetőjogról [72., 1892]

AZ ANTHROPOLOGIKUS BŰN TE TŐ JO GRÓL. IRTA I)£ REICH ARD ZSIGMOND. FELOLVASTATOTT A MAGYAR JOGÁSZEGYLET 1892. ÉVI JANUÁR HÓ 16-ÁN TARTOTT TELJES-ÜLÉSÉBEN. Ára 20 kr. MAGYAR JOGÁSZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. 72. VIII. KÖTET. 1. FÜZET. BUDAPEST. fBANKLIN-TÁBSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1802.

Next

/
Thumbnails
Contents