Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 6. kötet (51-61. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 6. (Budapest, 1891)

Baumgarten Izidor: Az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogságról [51., 1890]

MAGVAK JOGÁSZEGYLET! ÉRTEKEZÉSEK. LI. VI. KÖTF.T. 1 . FÜZET. AZ ELŐZETES L E T A R T 0 Z T A T Á S ÉS VIZSGÁLATI FOGSÁGRÓL. IRTA D= BAUMGARTEN IZIDOR KIK. ALÜGYÉSZ. FELOLVASTATOTT A MAGYAR JOGÁSZEGYLETBEN ISIIG. FEBRUÁR 22-ÉN. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents