Előre - képes folyóirat, 1918. január-július (3. évfolyam, 2-29. szám)

1918-01-06 / 2. szám

Mf, 6, 1917, known an the “Trading; with the enemy act. >!0 ARTICLES IN THIS ISSUE CONTAINS ANYTHING COMING UNDER T] -ELŐRE KEPES FOLYO/RAT ...És egyre csak kopognak és dobognak, Ottan zokognak a szivünk alatt És a szivünk velük ver hallgatag És halk zenéje az övékbe olvad. J' jfél-időn szavukra ébredünk. Hogy zeng ilyenkor a vad éjszaka, Hogy jajveszékel az órák szava. Rájuk mered félénk tekintetünk. És megsiratjuk, ami messze tűnt. iik-tak szerettünk mi is valaha? ,Hol van holt hugunk kacagása ma? És hol vagyunk mi? Ó jaj, jaj nekünk. Regélői homályos bánatoknak, Hogy a tánc és a lánc mind elszakad, Űzött szivünk sokszor szavukba cs De ők kopognak egyre és nyugodtak. Mi is megyünk — velük — ha jő a holnap És a szivek lassan megállanak S ők ott dobognak a szivünk alatt Zokognak és gyászindmót dobolnak.. . KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SUNDAY, JANUARY 6, 1918. VOL. III. ÉVFOLYAM No. 2.

Next

/
Thumbnails
Contents