Élő Víz, 1949

1949-január / 1. szám

V. évolyam 1. szám. 194-9.január 2. LV L c Y I 2 A.-z, x a ü ^ é, 1 í k us __E v a n g é 1 i z á c i 6 la p j J tZUS Ezzel a névvel kzszöntjük újév napján minden kedves testvérünket, íz számodra is egészen természetese az övangélizáció lapja, az Élő Viz nem is lernet ms köszönt ssel olvas i elé. Sőt azt a számonkérést sem lógja senki sem rossznéven venni, ka az Élő Yiz megkérdezi, hogy éked, Testvérem, mit jelent az a köszöntés, hogy ajkadra vetted-e ezt a. nevet ma? rein arm gon ólunk, hogy reggel meniesórát tartottál és vé_ig gon doltad, ho/_y mit a:o„t néked Jézus az elmúl u évben és eli.uádkoztad, hogy mi a vágyad a következőben. Számot adtál magadnak s istennek is, hogy mái a‘múlt évet sem er emelted meg ^s mikor Isten megállt $ gyümölcste­áén életfád mellett, akkor bizony m adén, oka megvolt arra, hogy feletted kimen ja az j t*'L et- Iu.é, ennyi és ennyi es ztendeje járom gyümölcsöt keresni a fügefán és nem 'találok* vágd ki azt! 'úért zoglalja a löldet hiába? /Liik „ Ip: 7/. Oka megvolt rá és joga is megvolt hozzá. Tfa megelége­li Isten üneidfat és a lá-yaza,olt sok hiábavaló fáradságot, elteheti é- -et> itt és- nincs jogo •- ielelossé re vonni, nrxfl alapod, amire való hi­vatkozással férjed a határidő kitolását. gsem az töiti-nt veled, amit félelemmel vártál az ítélet alapján, .ilyen jó volt hálát a im a megmagyarázhatatlan kegyeleméi, t, amivel'meg­engedte véyigélnj. Isten az elmúlt e zt nlot! ülu, hogy ez nem vak vélet len esetleges ajándéka, hanem Valakinek hűséges közbenjárása által szer*- zett kegyelmi idő. Vissza is eml ikszel, iiogy nemcsak az év kezdetén támogatott kérő szavával, hanem annyiszor megmutatta hüs gét, hogy fel sem sorolhatod. Íz goben naponként üzent Kékei, özeimen vagy felelőssj^re vonósa íig. el meztetert, ha valamit rooszul te tél. boha meg nem szűnt utat mutatnx. ibmdig ilgyel-iílzte ett, hogy csak vándor vág/ ezc-n a xoliön, ki az aox- kévalót keresed, kínálta az igazság mellvasát, a békésé g evangéliumát, e hitnek pajzsát, a Léleknek kar ját, az üdvösség sisakját, ook ye^zene­iemtől megőrzött, miniéhapi életed esemény«- íbe. bclcsz.lt, soiv mii. .. t csodálatosan javadra íorlutjtt, iviindtz a vist zaeml kezás in.it Te. e^ hálára. Jézus magasztaiására. keit zézus az a V laki, aki ott áll a reménytelen bűnös mellett es nem veszti el a íern yd. ^omorrnnk a gyümölcstelensé...en, de mír tervezi, hogy .a koj.ös-k.rül -.egkapálom", talán _yümö les termő lesz. ilyen mulc után van-e 'kétség cira noi.atkozclag, hogy hogyan es ki­től kérd a jövőt? .incsen! Jézus! a^yog a szivedben. Jézus! feleljük mi Jézus! áll-tjuk szemed elé betűbe roglalvá a i:on ságot. lküldt>1 egy tucat levelezőlapot, ytcár, hivatalban, talán még a családban is széles mosollyal koSzöntesz iá ismerőseidre egy semmitmondó üuék-kal. Tga?.áx. csa.^ ennyi a iiioe -.amvalód mindazok számára, akiknek be- 1' gyökeresedett kcteléssóg va y udvariasság alapján kell valamit monda­nod? Lem pn olod, hoóy amit c véci gimídkjv«bál, az má.ok számára is élet bevágóax: fontos Kár rés? Nem jut eszedbe, h j£j bár embej ek mindenképpen igyekeznek ezt nátterbe szoiita-ZL, ott 1 j szivekben a m ?r és, amit a .a ló időre igjelmeztető uj v mm ió ol . an izzóvá tesz: - it hoz a d vő? í it hallgatod el üOx-ddnivalódat? Miért nem felelsz a kérdésre, ha tu­dod a választ? _ ; Testvér! IIjúv reggelén Jézus - köszö tésünk, u^év mimen napján Jézus a reménye± ünk, az orokk rvalóság időtlenségében J:zus a Megtartónk!

Next

/
Thumbnails
Contents