Életünk, 2010 (48. évfolyam, 1-12. szám)

2010 / 7-8. szám - Sarusi Mihály: Nem a mi kutyánk kölke

a saját szemével látta a járási pártház második emeletén. 1986-ban volt, amikor már megint begyűjtési terv összeállítására készültek: „Csak aztán tudjuk teljesíteni a ter­vet!”. Ne félj, tudták volna.- Mit kerestél te ott?! - kap a képére a nagy demokratává vált koma a Lajtán- innenben időző szesztestvéreitől. Mit, mit, szervezte az ellenállást!- Ne hülyéskedjetek. A főnök néha velem küldette be a gazdasági osztályra a vál­lalati beszámolót. Több ilyen pártbizottság-folyosói sompolygása közepette látta, hogy az egyik (véletlen, vagy nem) nyitott ajtajú, felirat nélküli helyiség egy szem asztala mögött ez a pasas ült.- Na, mit gondoltok, mi végre?! Tudja a rosseb, az a radai. O volt Lajta-bánság KGB-összekötője. Ne.- Ha nem, mivel magyarázod, hogy a rendszerváltozáskor minden ellenzéki gyűlésen ott volt?! Megáll az ütő a sörhabban.- Nyűnek ezek az új éjben - költ a söröskorsó mellé dőlve Lajta-bánság legnagyobb (mondanunk sem kell) elnyomott költője. Avagy Nyűvek az új éjben... ? Nem ugyanaz.- Nem ért téged valami túl nagy lelki megrázkódtatás, hogy a rendszerváltozás után majd’ két évtizeddel még mindig ezen rágódsz? - kapja meg költőnk a volt szoc.brigád-vezetőtől, ki, mondanunk sem kell, az egyik volt-demokrata antide­mokrata párt korcsmái vezérszónokává léptette magát. El kéne már felejtenetek! Defekt. A maga baját általánosítja. Amikor az ország már rég túl van rajta. Túl nem, éppen hogy benne.-Jól mondod, nyakig! Hogy tehetné túl magát... annyi megaláztatáson, fujtogatási kísérleten, fejére (mondhatni:) pottyantáson, hogy semmibe vették. Ugyanazok, akik ma.- Megint túlzol. Rémeket látsz. Rémet... Rémesnek elég rémes. Csak hát.- Hogy’ tegyük túl rajtuk magunkat, amikor ma is ők irányítanak?! Itt a bibi.-Jól mondod, így volt! - és már sorolja is. A Cserepes nevű művelődési házban tartották első üléseiket a magyar demok­raták. Azazhogy itt találkoztak 1988 őszelőjén elsőbben azok, akik rövidest meg­alakították a nemzeti demokraták helyi szervezetét.- Cserepes, Cserepes! Honnan tudnátok, miért Cserepes?! - dől a falnak a győ­zelmi mámortól a szomszéd. Persze, hogy persze: kevesen, csak a legöregebbek, meg az öregapjuk meséit megőrzők tudják, Cserepesnek azért hívják, maguk közt, a volt járási székhely leg­64

Next

/
Thumbnails
Contents