Életünk, 2006 (44. évfolyam, 1-12. szám)

2006 / 4. szám - Sarusi Mihály: Garai István: Két év börtön a Mesekirályért 1949-ben

SARUSI MIHÁLY Garai István: Két év börtön a Mesekirályért 1949-ben Folyóiratot olvasok az írószövetség könyvtárában, ahova majdnem vala­mennyi magyar nyelvű irodalmi lap eljut, s ahova emiatt térek be, amikor csak lehet. Meg azért is persze, mert mindig összeakad az ember régen látott vagy éppen csak hallomásból, netán írásaiból ismert, általad igen tisztelt tollfor- gatóval... S tán nem mellékes: a Magyar írószövetség könyvtára a magyar irodalom talán legelső szakkönyvtára, ahol majdnem minden kézbe vehető. Majdnem minden, mert az írókat, költőket, irodalomtörténészeket, műítészeket a szövetség jó ideje arra kéri, juttassák el új munkáik egy-egy példányát a Bajza utcai könyvesházba. Újabban a kötetek egyikét-másikát még a nemzeti könyvtárba, az Országos Széchényi Könyvtárba sem küldik be a nyomdák és a kiadók. A szakmai érdeklődők igényeire fittyet hányó író persze épp elég akad, de azért jó néhány ritkaság éppen itt, az írószövetségi könyvtárban lelhető föl. Ilyenek az idén már 91 éves Garai István költő kötetei is, derült ki egy minapi könyvtárlátogatásomon. Garai István... Amikor szóba elegyedtem vele, még nem tudtam, kihez van szerencsém. Arra figyeltem föl - hagytam félbe az olvasást-, hogy Csabát em­legeti. Előbb csak a Felvidéket, meg a Délvidéket, a világháborút, aztán egy­szer csak mit nem említ, a békéscsabai szlovák gimnáziumban eltöltött éveit hozza szóba! Amikor beszélgetőtársa távozott, bátorságot vettem, és rákérdeztem, ugyan már, honnan tetszik ismerni Békéscsabát? S hogy elmondta, a nevét is elárul­ta, ugrott be: persze, az a Garai István ő, akinek a verseskönyve a könyvtáram­ban megvan! A csabai antikváriumban azért vettem meg, mert a negyvenes években Békéscsabán adták ki. Főbbet akkor - míg odahaza éltem - nem tud­tam meg róla, így nem kerülhetett be az írni, Csabán című széptanulmányom­ba, amely szülővárosom irodalmi múltját igyekszik valamelyest föltérképezni. Erre 2005-ben összefutok vele Pesten... Érsekújvár melletti faluban, Nagyölveden született 1915. szeptember 12-én. Mint az Uj Magyar Irodalmi Lexikon írja, Érsekújvárt érettségizett, egyetemista Pozsonyban és Budapesten volt, ez utóbbi helyen 1941-ben tanári oklevelet szerzett. Tanít a Magyarországhoz visszatért Dunaszerdahelyen, Ipolyságon, Bács-Petrőcön, 1945-től Békéscsabán. „ 1949-ben Mesekirály (Békéscsaba, 1948) c. könyve miatt két év börtönre ítélték. 1951-től rakodómunkás...” Siófoki tanárként 1977-ben mehetett nyugdíjba. Az adattár arról is hírt ad, hogy latin nyelvű költeményei francia lapokban jelennek meg, s francia és szlovák köl­2006. február 13-ától a választmány egyhangú döntése alapján Garai István a Magyar írószövetség tagja. 74

Next

/
Thumbnails
Contents