Életünk, 1994 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1994 / 10-11. szám - Kolozsvári Grandpierre Emil: A huszáros gondolkodásról

ményes, tetterős típus jogosan teremtett legendát, s a legenda oly szívós volt, hogy az első világháborúban akadt osztrák generális - hadügyi ökör! -, aki hu­szárrohammal akart csatát nyerni géppuskák ellen. Kialakult hát a típus, a hősi életszemlélet - „nincs szebb dolog a végeknél”. A három évszázados kis háború, a gerilla viszont kifejlesztette a gerillamentalitást, amelyben a kis cél, a kis siker, a helyi siker, a közvetlen eredmény mögött eltűnt a nagy cél. Az olyanszerű huszárbravúrok, amilyen az esztergomi rajtaütés, elfedték a végső célt, az ország felszabadítását, a győzelem fogalma provinciálissá szűkült. Ez törvényszerű tü­net, az adott életformához vagy alkalmazkodik az ember, vagy elpusztul. A há­rom évszázados alkalmazkodásnak máig kísértő emléke a huszáros gondolkodás, mely megáll az első gondolatnál, az első cselekvésnél, nem tekint a közvetlen célon túlra, nem érzékeli a folyamatokat, az összefüggéseket, a következmények tenyészetét. Gondold csak el, mi lett volna abból a hamleti hajdúból vagy hu­szárból, aki a végek iszonyú életében a következményeket bogozgatja, s a távoli jövőn tűnődik? Alkalmatlanná vált volna, elvesztette volna harci kedvét, önbi­zalmát, hiszen a végek harca távoli perspektívából nézve reménytelen harc volt. A végek élete, a kegyetlenkedések és a fosztogatások ellenére is, gyöngyörű, szí­nes, felemelő eposz, olyan, amilyennek Zrínyi ábrázolta. A huszármentalitásban azonban elhomályosul eszköz és cél kapcsolata; ezzel a homállyal lépten-nyomon találkozunk ma is... Rákóczi már világosan látta, hogy a huszáros harcmodor bizonyos mértéken túl korszerűtlenné vált, s hogy döntő győzelmet csak reguláris hadsereggel nyer­het a vezér. Rákóczi sikerei csakugyan huszársikerek voltak, olykor nagyszabású hu­szársikerek, ennél azonban nem tudott továbbjutni. A reguláris magyar hadse­reget végül Görgey szervezte meg vaskövetkezetességgel, vasfegyelemmel, vasszigorral. A reguláris hadsereg azonban csak eszköz, mely csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő politikai körülmények között alkalmazzák. Hazai pél­dák helyett hadd hivatkozzam Hannibálra, minden idők egyik legcsodálatosabb, legötletesebb, legzseniálisabb hadvezérére. Hiába halmozott győzelmet győze­lemre, hiába aratott diadalokat kedvezőtlen körülmények között, szükségképpen el kellett buknia, mivel rosszul ítélte meg az ellenfél politikai állapotát. A prob­léma határainál tartunk... Arra számított, hogy Itália a hadi vereségek követ­kezményeként mozaikokra hull szét, s valami olyanszerű alakzatot ölt, mint ké­sőbb a reneszánsz idején. Nem így történt. Klasszikus példa az oly gyakran han­goztatott tételre, hogy szél ellen nem lehet történelmet csinálni. Ezzel elértünk ahhoz a ponthoz, ahol a kapitulációs, defetista, provinciális gondolkodás a zava­rosban halászhat, kicsaphatja az asztalra a jól ismert adukat, hogy ha se Han­nibálnak, se Nagy Sándornak, se Napóleonnak nem sikerült, akkor érdemes-e egyáltalán próbálni bármit stb. stb. - ahogy ezt nálunk annyiszor hallani. Amire én, mint hugenottaszármazék csak azt mondhatom, hogy az ember minden kö­rülmények között vessen számot a helyzettel, s tegye meg kötelességét... Az igazi huszár elsőrangú jellembeli tulajdonságait a korszerűtlen gondolko­dási patron semlegesíti. A folyamatok mai buja tenyészetében kiszámíthatatlan veszéllyel jár a cselekvés huszáros elképzelése: gyerünk, üssünk rajta Esztergo­mon, aztán csapunk egy nagy murit! Háromszáz évig ez volt az életformánk egyik döntő vonása, egy ilyen történelmi élmény nem múlhat el nyomtalanul. Mint ahogy nem is múlt el. A típus él és virágzik ma is. Sürgős szükség volna... nemcsak a szervezés filozófiájára, hanem az erkölcs­tanára, a dinamikájára, a statikájára. De ha van téma, amit nálunk nem ked­886

Next

/
Thumbnails
Contents