Egyháztörténeti Szemle 10. (2009)

2009 / 1. szám

X. évi. T ártalom "••«.i>nl.,ini píron e pc'V' 1. szám A.D. MMIX Tanulmány A jezsuiták sárospataki Agonia-kongregációja a 17. században I. Gyulai Éva.................................................................................................3 A tornai főesperesek, 1273—1776. Béres Gyula...............................................................................................32 Református tanári címerek 1665-66-ból Csorba Dávid............................................................................................65 „... rediit tamen vacuus...”. Egyházegyesítési kísérlet a 17. század utolsó évti­zedében Forgó András............................................................................................72 A katedráról A belga liberális-katolikus unionizmus (1825-1848) Erdődy Gábor......................................................................................... 100 Disputa A Prohászka-disputához Mósyssy Gergely......................................................................................102 Recenzió Kovács, Ábrahám: History of the Free Church of Scotland’s mission to the Jews and its impact on the Revival on the Reformed Church of Hungary. Vienna — Oxford — Frankfurt am Main, Peter Lang, 2006. (Studies in the In- tercultural History of Christianity, 140.) 445 old. (ism.: HSrcsik Richard) ...........................................................................118

Next

/
Thumbnails
Contents