Egyháztörténeti Szemle 8. (2007)

2007 / 1. szám

VIII. évf. 1. szám Tartalom A.D. MMVII Tanulmány Az egyházak és a nemzetiségi kérdés 1918-ban Tengely Adrienn................................................................................................3 Közlemények Szerzetesi és hatalmi hálózatok. Saint-GiUes du Gard: Languedoc-tól Magyar- országig (9. század — 13. század eleje) Uliana Magnani ............................................................................................41 K aringes ágostonrendi kanonokok a középkori Baranyában Patton Gábor...................................................................................................72 A prédikáció műfajának „klasszicizálódása”. Pázmány Péter, Csúzy Zsigmond és Tötök Damaszcén prédikációiról Mercs István....................................................................................................79 Mezgár Lajos tevékenysége J3 ácsfainé Hévízj Jó^sa........................ 109 200 éves a gyönki református gimnázium Keresztes Hajnalka...................................................................................... 133 „Mátrai” fedőnevű ügynök az állambiztonsági szervek szorongatásában Soós Viktor Attila....................................................................................... 145 Adalékok a Pápai Magyar Intézet történetéhez, állambiztonsági módszertani megközelítésben Bandi István..................................................................................................174

Next

/
Thumbnails
Contents