Egyháztörténeti Szemle 3. (2002)

2002 / 1. szám

Ut Christus ecclesiam suam... redigat in concordiam iam et perpetuam Egyháztörténeti Szemle A TARTALOMBÓL: Szlávik Gábor Nyugat-Kis-Ázsia városi szervezete és tartományi igazgatása a keresztény közösségek megszilárdulása idején I. Erdélyi Gabriella Válság vagy megújulás? Az ágostonrendi remeték magyar provinciája és a rendi reform ügye a késő középkorban Molnár Máté Vallási tolerancia és szabadkereskedelem Émeric Crucé univerzalista nézetrendszerében Nagy Károly Zsolt Orbis Sensualium Pictus - A’ Láth ató Világ lefestve Latorcai Csaba Katolikus főpapok munkája az országgyűlés felsőházában 1927-től a Bethlen-kormány bukásáig Tóth Vilmos Unitárius felekezeti pantheonizáció a kolozsvári Házsongárdi temetőben harmadik elsőévf?lyam Anno Domini MMII

Next

/
Thumbnails
Contents