Egyháztörténeti Szemle 2. (2001)

2001 / 1. szám

Egyháztörténeti Szemle II. évfolyam 1- szám A.D. MMI Tartalom Tanulmány A szerzetes rendházak felszámolása II. József korában Velladics Márta............................................................................3 Közlemények A somogyvári bencés apátság alapítása és francia kapcsolatai Kiss Gergely .....................................................................................43 F undata est in 1537? Fekete Csaba..................................................................................61 Egy eltűnt prédikáció margójára Csorba Dávid..................................................................................68 Felvilágosodás kori változások a Sárospataki Református Kollégiumban Ugrai János......................................................................................94 A „kikeresztelkedés” problémája a zsidótörvények idején (1938) K. Farkas Claudia........................................................................112 „A katedráról” Kilencven éve alakult az Országos Református Lelkészegyesület Csohány János................................................................... 128 F orrásközlések Debreczeni Tamás végrendelete Dienes Dénes...............................................................................143

Next

/
Thumbnails
Contents