Egyháztörténeti Szemle 1. (2000)

2000 / 1. szám

, A.1S3 Ut Christus ecclesiam suam... redigat in concordiam piam et perpetuam Egyháztörténeti Szemle A tartalomból: Tóth István György ßAffzz^ZZ^/zzs, & ZZzZoZYsZff-zzYzzZrZ zzzzsazzzozzZzZzzsa Kőfalvl Tamás A AzYeZesZreZpZoAZezzeZeZ: ezzyZZzYózYZzreYz ZazzzzZrjgaZ Tóth Krisztina ZßjzZZzZZYzzgsYZs á? es^Yez&ozzzz JZ&gyZZzzzzegyzZZrezz zz ZZ-ZZ. &zZY&ZA#7z Szatmári Judit A zie/bzzrzZYzzs tzgfZrZz-gZzzZrZzz■zzZeY&zZz' ZßZ&as zzzzZzsjZezZßsßzzzzY&rezzc/Zra Kertész Botond A? eizazzz/ZZzZ-zzs egyzZZZYZzYZzz&Y Zß s^ZzazßÁzzrZsazZ^ ZTvazzgZZZzzs ZßxzZßzzs Z&vZZYZrZazz Rácz Kálmán Az-ZAzYé're^ozzzz ZrsZZseß Zs ZseZszZorZArzA f^zzzf/zfzzz iZzZ/Z, ZßZß-ZßSß Tóth Vilmos Ö/rzzzrrezzzZrzzs Y&zzzZezzczZZr # Zß-ßß. szZzazZr zzzjgyz&zzzrs&ZffZt'ZrzzszYezzz&YAr&zZsó&zz „A katedráról” - Forrásközlések Kalászatok - Recenziók első évfolyam első szám Anno Domini MM

Next

/
Thumbnails
Contents