Egyházi Híradó, 2003 (41. évfolyam, 1-3. szám)

2003-01-01 / 1. szám

2. oldal Egyházi Híradó Ravasz László Újévi Imádság Köszönöm Neked, én Uram és én Istenem, hogy erre a napra felvirrasztottál. Köszönöm, hogy napjaimhoz napokat adsz még, s abban drága alkalmakat arra, hogy megtérjek és éljek. Azért felajánlom Te Néked ezt az esztendőt, amit ingyen kegyemednek tetszett én reám elhozni. Ígérem előtted nagy fogadással, hogy ez új évben nevedet jobban megszentelem, s magamat teljesebben állítom oda Te Neked tetsző kedves áldozatul. Buzgóbb leszek a Te imádásodban, hívebb szent akaratod teljesítésében, szorgalmatosabb a jócselekedetekben, tűrőbb a szomorúságban és örvendezőbb a reménységben. De mit érne minden fogadásom és elszánásom, ha Te nem segítenél óh örök jóság és örök segedelem! Azért könyörögve kérem számomra ez évben a Te zent Lelked ajándékait. Neveld az én hitemet, gyújtsd fel az én szeretetemet, erősítsd meg az én reménységemet. Világosítsd meg az én elmémet, hogy akaratodat megismerjem. Tedd fogékonnyá szívemet, hogy akaratodnak engedelmeskedjem és vidd végbe örök végzésedet velem, ellenem és érettem. Segíts meg, hogy szolgáljak azoknak, akik én reám bízattak. Szerezzek örömet azoknak, akik engem szeretnek és nyújtsak jó példát mindazoknak, akik reám tekintenek. Őrizd meg családom tagjait, barátaimat és munkatársaimat. Áraszd ki reám áldásodat, ne lásson szükséget az én lelkem és ne törjön el felettem a kenyérnek botja. Oltalmazd meg házamat, városomat, hazámat, anyaszentegyházamat. Őrizz meg minden bűntől, kísértéstől, nyomorúságtól és készíts engem az évben is atyai szeretettel, atyai türelemmel életem végső órájára, amelynek fekete küszöbén midőn átallépek, öltöztess fel az én Uram Krisztusom érdemébe, ama lakodalmi ruhába és fogadj be atyai szíved örömébe. Amen. EGYHÁZI HÍRADÓ A Hollywoodi Magyar Református Egyház Lapja Kiadja a Hollywoodi Magyar Református Egyház Lelkészi Hivatala Megjelenik negyedévenként. Szerkesztő Nagy Bálint, lelkipásztor Főgondnok Okos Károly Címváltozást kérjük a következő címre küldeni 751 Crenshaw Boulevard, Los Angeles, CA 90005 Telefon: (323) 930 - 0807 Fax: (323) 930 - 0934 Minden vasárnap d.e. 11 órakor magyar nyelvű istentisztelet és igény szerint vallásoktatás a gyermekeknek. Minden hónap első hetében bibliaórát tartunk egy-egy családnál, mindig más körzetben. Az időpontért hívják a lelkészi hivatalt. Minden szerdán d.u. 2 órakor bibliaórát tartunk a presbiteri szobában. A hónap második vasárnapján presbiteri gyűlés. Minden vasárnap süteménnyel kávéval és ebéddel szolgál Nöegyletünk. Az “Egyházi Híradó” nyomdai és postázási költségeire anyagi támogatást szeretettel és köszönettel fogadunk! ÖRÜLJETEK AZ ÚRBAN MINDENKOR " Örüljetek az Úrban mindenkor! ismét mondom örüljetek. A ti szelídlelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel! Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel Isten előtt kéréseiteket; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban Fi 14,4 " Gyűjts magadnak minden nap valami örököt, melyet a halál nem rabol el tőled és amely a halált és az életet számodra minden nap kedvesebbé teszi." Lavater " Csak a friss kenyér jó. A lelki is. Ezért add meg nekünk ma a mait és ne az egy évre valót, Uram." Wilhelm Willms ' A boldog emberek erők birtokában vannak, és cselekvésre képesek.' Hannelore Frank

Next

/
Thumbnails
Contents