Angolkisasszonyok leánylíceuma és felsőkereskedelmi iskolája, Eger, 1924

Äz egri Angolkisasszonyok B. M. V. int. leányfőgimnáziutna és női felső kereskedelmi iskolája. AZ ANGOLKISASSZONYOK B. M. V. EGRI ÉRSEKI R. K. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉS NÉGYÉVFOLYAMÚ NŐI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE 1924—25. ISKOLHI ÉVRŐL. »V s oj KÖZLI: VITÉZ VESZPRÉM Y DEZSŐ, IGAZGATÓ. EGER. NYOMATOTT HZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1925.

Next

/
Thumbnails
Contents