Angolkisasszonyok katolikus leánygimnáziuma, Eger, 1946

Állami Főfelűgyeleti Hatóság: Katolikus Iskolai Főhatóság: Miskolci tankerület. Dunáninneni kerület. Internátus. AZ ANGOLKISASSZONYOK EGRI SANCTA MARIA INTÉZETE ÉRSEKI RÓM. KÁT. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉVKÖNYVE AZ 1946—47. ISKOLAI ÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 31. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: M. LEHOTZKY M. ILONA IGAZGATÓ. NYOMTATTA AZ EGYHÁZMEGYEI SZENT JÁNOS-NYOMDA. EGER.

Next

/
Thumbnails
Contents