Állami gimnázium, Eger, 1920

A ko'ozSv" ;• ■íju0md"u-ei : >1 !Q jZf v* * yJ------------­C sonka Magyarország néni ország, Egész Magyarország: mennyország!' '• < ■ j £ lóira t: AZ EGRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXXI. ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1920—21. TANÉVRŐL. KÖZLI: DR- HABÁN MIHÁLY KIR. IGAZGATÓ. m Pc rUi'A'ilír' .. . Utóírát: József 'Va;afa EGER. NYOMATOTT ÄZ ÉRSEKI LÍCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1921.

Next

/
Thumbnails
Contents